Thế giới Di động (MWG) sắp phát hành hơn 19 triệu cổ phiếu ESOP, dự thu 192 tỷ đồng

Giang Phạm

Trên thị trường, cổ phiếu MWG dao động quanh mức 137.700 đồng/cổ phiếu, tức là gấp gần 13,8 lần giá chào bán 10.000 đồng/đơn vị.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã CK: MWG) vừa thông qua phương án phát hành hơn 19,2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Trong số cổ phiếu sắp phát hành có gần 1,4 triệu cổ phiếu cho ban điều hành, cán bộ quản lý chủ chốt của MWG và các công ty con dựa vào kết quả kinh doanh năm 2020 đợt 2.

17,8 triệu cổ phiếu phát hành cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của tập đoàn và công ty con dựa theo kết quả kinh doanh năm 2021.

Tiêu chuẩn là các cán bộ quản lý chủ chốt và nhân viên có quốc tịch Việt Nam, có đóng góp cho sự tăng trưởng cải thiện và hiệu quả kinh doanh của MWG và công ty con trong năm vừa qua.

Giá bán cổ phiếu là 10.000 đồng/đơn vị, tương đương với tổng giá trị phát hành 192 tỷ đồng. Trên thị trường, cổ phiếu MWG dao động quanh mức 137.700 đồng/cổ phiếu, tức là gấp gần 13,8 lần giá chào bán.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 3 và tháng 4/2022.

Theo lãnh đạo MWG, mục đích phát hành cổ phiếu ESOP là nhằm động viên, thu hút, giữ chân người lao động, kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận cao hàng năm. 

Về kết quả kinh doanh năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của MWG tăng 13%, đạt gần 123.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4.900 tỷ đồng, tăng 25%, vượt 3% kế hoạch.

Tin Cùng Chuyên Mục