Thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử thay căn cước công dân làm thủ tục đi máy bay

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay thế căn cước công dân khi làm thủ tục đi máy bay. Việc thí điểm sẽ thực hiện đồng loạt tại các cảng hàng không từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 01/8/2023 đối với chuyến bay nội địa.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện việc sử dụng tài khoản định danh điện tử cá nhân mức độ 2 đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai đồng thời 02 nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ lâu dài, triển khai ứng dụng xác thực tài khoản định danh điện tử cá nhân mức độ 2 đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay kết hợp xác thực sinh trắc học hành khách toàn trình.

Thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử thay căn cước công dân làm thủ tục đi máy bay - Ảnh 1

 Cục HKVN yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ với việc triển khai xác thực sinh trắc học, kết hợp xác thực Căn cước công dân gắn chíp điện tử (đối với Tổng công ty Cảng HKVN-CTCP đang triển khai thí điểm tại Phú Bài, Cát Bi, Nội Bài như văn bản số 2390/CHK-ANHK ngày 12/5/2023 và các văn bản liên quan khác của Cục HKVN).

Đối với nhiệm vụ trước mắt, thí điểm ứng dụng phương pháp kiểm tra nhanh do Bộ Công an hướng dẫn tại văn bản số 1101/BCA-QLHC, đánh giá hiệu quả sau khi thí điểm.

Cục HKVN yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ với việc triển khai xác thực sinh trắc học, kết hợp xác thực Căn cước công dân gắn chíp điện tử (đối với Tổng công ty Cảng HKVN-CTCP đang triển khai thí điểm tại Phú Bài, Cát Bi, Nội Bài như văn bản số 2390/CHK-ANHK ngày 12/5/2023 và các văn bản liên quan khác của Cục HKVN). 

Thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay thế căn cước công dân; ứng dụng phương pháp kiểm tra nhanh do Bộ Công an hướng dẫn tại văn bản số 1101/BCA-QLHC, đánh giá hiệu quả sau khi thí điểm để có báo cáo Bộ GTVT.

Việc thí điểm sẽ thực hiện đồng loạt tại các cảng hàng không từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 01/8/2023 đối với chuyến bay nội địa. 

Tại quầy check-in và khi boarding, chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi hành khách làm thủ tục đi tàu bay theo 2 bước như sau:

Bước 1 – Yêu cầu hành khách tự mở tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách; 

Bước 2 - Thực hiện đối chiếu ảnh của hành khách trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 với người thật và đối chiếu thông tin hành khách của chuyến bay với thông tin trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Tại điểm kiểm tra an ninh hàng không (vị trí kiểm tra giấy tờ đi tàu bay), chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi hành khách làm thủ tục đi tàu bay bằng 2 bước như sau (trừ trường hợp bất thường quy định bên dưới): 

Bước 1 – Yêu cầu hành khách tự mở tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách; 

Bước 2 - Thực hiện đối chiếu ảnh của hành khách trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 với người thật và đối chiếu thông tin hành khách của chuyến bay với thông tin trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Các trường hợp đặc biệt, chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi hành khách làm thủ tục đi tàu bay bằng 5 bước (trong đó 4 bước từ 1 đến 4 thực hiện kiểm tra như hướng dẫn của Bộ Công an kèm theo văn bản số 1101/BCA-QLHC ngày 11/4/20230; Bước 5 – Thực hiện đối chiếu ảnh của hành khách trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 với người thật và đối chiếu thông tin hành khách của chuyến bay với thông tin trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Ngoài ra, chỉ thí điểm với hành khách tự nguyện. Nhân viên hàng không tham gia thí điểm tự nguyện sử dụng điện thoại và tài khoản định danh điện tử của mình vào việc thí điểm; nhân viên hàng không tham gia thí điểm cam kết không sử dụng thông tin hành khách vào mục đích trái pháp luật.

Đồng thời, tại quầy check-in, luồng kiểm tra an ninh hàng không, điểm boarding thí điểm phải có biển bảng thông báo việc chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi hành khách làm thủ tục đi tàu bay (hành khách tự nguyện).

Người khai thác cảng hàng không, hãng hàng không và các cơ quan, đơn vị có nhân viên hàng không làm check-in, kiểm tra an ninh hàng không, boarding triển khai thực hiện; tự xác định số lượng quầy check-in, luồng kiểm tra an ninh hàng không áp dụng thí điểm phù hợp với đặc điểm cung cấp dịch vụ ở mỗi cảng hàng không; có biển/bảng chỉ dẫn rõ ràng; tập huấn, động viên và cử cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn tham gia thí điểm; phối hợp với C06 và Công an các địa phương để cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho nhân viên hàng không.

Các cảng hàng không bố trí địa điểm phù hợp (không thuộc khu vực hạn chế của Cảng) và phối hợp với C06, Công an các địa phương để cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho hành khách đi tàu bay; thống kê đầy đủ các số liệu theo tuần;

Báo cáo Cục HKVN kịp thời các khó khăn, bất cập; định kỳ 15 ngày và khi kết thúc thí điểm, báo cáo Cục HKVN kết quả thống kê như bên trên, đánh giá các rủi ro; những khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách trong thời gian tiếp theo.

Cục cũng yêu cầu các Cảng vụ hàng không, các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện, kịp thời báo cáo Cục HKVN các khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện thí điểm.

Tin Cùng Chuyên Mục