Thủ tướng Chính phủ: Tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người

Hoàng Thư

14:48 26/03/2020


Thủ tướng yêu cầu ít nhất trong 2 tuần tới, người đứng đầu chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tập trung trên 20 người.

Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ, hạn chế tụ tập đông người

Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ, hạn chế tụ tập đông người

(Doanhnhan.vn) - Cho rằng trong 10-15 ngày tới sẽ quyết định thất bại hay thành công trong chống dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading