Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) báo lãi kỷ lục, cao nhất kể từ năm 2011

Linh Anh

Lũy kế năm 2022, HNF thu về hơn 118 tỷ đồng lợi nhuận ròng, gấp 2,3 lần năm 2021. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất mà HNF đạt được kể từ năm 2011.

Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (mã CK: HNF) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với kết quả khả quan.

Kết thúc quý 4, HNF đạt gần 636 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 20% và 5% so cùng kỳ, HNF vẫn có lãi ròng tăng 88%, đạt gần 28 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của HNF tăng 22% so với năm 2021 lên mức 1.953 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay của công ty tăng mạnh, gấp 3 lần năm 2021, đạt hơn 19 tỷ đồng.

Kết quả là, HNF thu về hơn 118 tỷ đồng lợi nhuận ròng, gấp 2,3 lần năm 2021. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất mà HNF đạt được kể từ năm 2011.

Kết quả kinh doanh quý IV/2022 của HNF
Kết quả kinh doanh quý IV/2022 của HNF

Năm 2022, công ty lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 2.083 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 45 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đạt được hơn 90% kế hoạch doanh thu và vượt sâu chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của năm 2022.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của HNF đạt gần 2,042 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền còn gần 33 tỷ đồng, giảm 37% so với đầu năm.

Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 45%, đạt 276 tỷ đồng. Nợ vay chiếm 46% tổng nguồn vốn HNF, ở mức gần 944 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn gần 564 tỷ đồng, tăng 11%; trong khi nợ dài hạn hơn 380 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục