TNG ghi nhận doanh thu 2023 cao kỷ lục từ trước đến nay, cân nhắc chi 16% cổ tức tiền mặt

Thành Trung

Trong năm 2023, doanh thu hợp nhất của TNG đạt hơn 7.095 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 219 tỷ đồng. TNG nằm trong số ít doanh nghiệp dệt may hoàn thành kế hoạch năm (đạt 104% kế hoạch, tăng 4% so với năm 2022).

Sáng 21/4, tại TP Thái Nguyên, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với doanh thu 7.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng (tăng 11,35% và 41,27% so với thực hiện năm 2023).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần nhất của TNG
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần nhất của TNG

Năm 2023, doanh thu hợp nhất của TNG đạt hơn 7.095 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 219 tỷ đồng. TNG nằm trong số ít doanh nghiệp dệt may hoàn thành kế hoạch năm (đạt 104% kế hoạch, tăng 4% so với năm 2022) và đây là mức doanh thu cao kỷ lục từ trước đến nay của TNG. Năm nay, Hội đồng quản trị Công ty TNG dự kiến duy trì mức chi cổ tức tối thiểu bằng năm 2023 là 16% vốn điều lệ.

Tại ĐHĐCĐ, TNG cũng đã xin ý kiến và được Hội đồng quản trị thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt; đồng thời, thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 với số lượng chào bán tối đa 21.302.324 cổ phần, bao gồm phát hành để trả cổ tức năm 2023 tối đa 9.041.840 cổ phần; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tối đa 12.260.484 cổ phần với tỷ lệ 10 cổ phần được 1 quyền mua 1 cổ phần mới.

Sau khi được Uỷ ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán, thời gian dự kiến chào bán cổ phiếu phát hành thêm là quý III – IV/2024, thời gian phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 dự kiến trong quý II – III/2024. Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến hơn 122,6 tỷ đồng, TNG sẽ dùng để thanh toán tiền nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng thông qua một số nội dung khác như tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng; mức thù lao của HĐQT năm 2023 và năm 2024; phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024,…

Tin Cùng Chuyên Mục