Lãi sau thuế của Thực phẩm Sao Ta (FMC) tăng 18% trong quý I/2024

An An

Trong 3 tháng đầu năm, FMC ghi nhận 1.460,7 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 45% so với quý I/2024. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, sản lượng tiêu thụ của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex, mã ck: FMC) ghi nhận 1.460,7 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 45% so với quý I/2024. 

Lãi sau thuế của Thực phẩm Sao Ta (FMC) tăng 18% trong quý I/2024 - Ảnh 1
Lãi sau thuế của Thực phẩm Sao Ta (FMC) tăng 18% trong quý I/2024 - Ảnh 2

Trong 3 tháng đầu năm, giá vốn hàng bán tăng vọt 47% lên mức 1.364 tỷ đồng, lợi nhuận gộp công ty ghi nhận ở mức 96,3 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. 

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 28% lùi về mức 6 tỷ đồng. Nhưng chi phí lãi vay lại tăng đến 40%, vọt lên 4 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận mức tăng 27 - 29%, lần lượt đạt 30,1 tỷ đồng và 20 tỷ đồng. 

Khấu trừ giá vốn và chi phí, FMC ghi nhận lãi trước thuế đạt 57,4 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 57,2 tỷ đồng, tăng 18% so với quý I/2023. 

Tính đến ngày 31/3/2024, FMC có quy mô tổng tài sản đạt 3.503 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với thời điểm đầu năm. 

Đáng chú ý, hàng tồn kho giảm 6%, lùi về mức 941 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 82 tỷ đồng, giảm 14%, kỳ này, nguyên do là không phản ánh chi phí dự án nhà máy Tam An, trong khi đầu năm ghi nhận hơn 13,4 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ghi nhận ở mức 1.212 tỷ đồng, tăng 8%, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong đó, FMC vay ngắn hạn ngân hàng 778 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục