Tổng công ty 36 (G36) quý 1/2023 lỗ 5,61 tỷ đồng

Bắc Vũ

Lợi nhuận gộp của Tổng công ty 36 - CTCP (mã CK: G36) tạo ra không đủ trả chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý đầu năm 2023. Thua lỗ trong quý đầu năm 2023.

Tổng công ty 36 vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2023. Trong đó, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 130,17 tỷ đồng, tăng 88,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 5,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 8,36 tỷ đồng.

Tổng công ty 36 (G36) quý 1/2023 lỗ 5,61 tỷ đồng - Ảnh 1

Điểm đáng lưu ý, trong kỳ, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 38,6% về còn 22,9%, điều này dẫn tới lợi nhuận gộp có tốc độ tăng trưởng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng doanh thu. Cụ thể, với việc biên lợi nhuận gộp giảm mạnh, điều này dẫn tới lợi nhuận gộp tăng 12% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 3,19 tỷ đồng, lên 29,87 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 117,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 0,4 tỷ đồng, lên 0,74 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 30,7%, tương ứng tăng thêm 5,59 tỷ đồng, lên 23,82 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 28,1%, tương ứng giảm 4,85 tỷ đồng, về 12,42 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý I/2023, mặc dù lợi nhuận gộp tăng và ghi nhận 29,87 tỷ đồng nhưng không đủ bù đắp chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp, điều này dẫn đến Công ty vẫn ghi nhận lỗ 5,61 tỷ đồng trong quý đầu năm 2023.

Trong năm 2023, Tổng công ty 36 đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.868,18 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 8,65 tỷ đồng, giảm 61% so với thực hiện trong năm 2022.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm với việc ghi nhận lỗ, Công ty cách xa kế hoạch có lãi trong năm tài chính.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Tổng công ty 36 giảm 4,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 237,1 tỷ đồng, về 4.602,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 1.349,7 tỷ đồng, chiếm 29,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 995,5 tỷ đồng, chiếm 21,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 810,5 tỷ đồng, chiếm 17,6% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 746,8 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng tài sản.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn giảm 23,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 308,4 tỷ đồng, về 995,5 tỷ đồng; tồn kho tăng 5,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 42,4 tỷ đồng, lên 810,5 tỷ đồng…

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 16,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 208,3 tỷ đồng, về 1.082,5 tỷ đồng và bằng 99,3% vốn chủ sở hữu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/5, cổ phiếu G36 đóng cửa giá tham chiếu 6.800 đồng/cổ phiếu.

Tin Cùng Chuyên Mục