Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) lãi 82,9 tỷ đồng trong quý I/2023, dự kiến phát hành hơn 21,5 triệu cổ phiếu

Linh Anh

Trong 3 tháng đầu năm, HHV ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 539 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã CK: HHV) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 539 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) lãi 82,9 tỷ đồng trong quý I/2023, dự kiến phát hành hơn 21,5 triệu cổ phiếu - Ảnh 1
Kết quả kinh doanh quý I/2023 của HHV
Kết quả kinh doanh quý I/2023 của HHV

Trong cơ cấu doanh thu, mảng thu phí BOT là mảng kinh doanh trọng yếu, chiếm gần 72% tỷ trọng tổng doanh thu, tiếp sau đó là doanh thu từ hoạt động xây lắp với hơn 25%...

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 3 lần cùng kỳ, lên mức 3.732 tỷ đồng. Dù vậy, chi phí tài chính tăng nhẹ lên mức 163,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhờ cắt giảm dịch vụ mua ngoài, chi phí nhân viên nên chi phí quản lý doanh nghiệp tiết giảm 17% xuống 16,1 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, HHV lãi sau thuế 82,9 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Năm 2023, HHV đưa ra mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.478 tỷ đồng, lãi sau thuế 339 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, sau 3 tháng đầu năm, HHV thực hiện được gần 22% kế hoạch doanh thu và hơn 24% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới ngày 31/03/20223, tổng tài sản của HHV tăng 1% so với đầu năm, đạt hơn 36.040 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả tại cuối quý I tăng nhẹ lên gần 27.583 tỷ đồng. Các khoản tiền và các tương đương tiền tăng 16%, đạt gần 442 tỷ đồng.

Đáng chú ý, so với đầu năm, hàng tồn kho 189,7 tỷ đồng, tăng 18%, tương đương 30 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý I là 5.185 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 892,5 tỷ đồng.

Trong diễn biến khác, Hội đồng quản trị HHV thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. Theo đó, Công ty sẽ phát hành hơn 21,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, tương ứng 7% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán riêng của công ty mẹ năm 2022. Thời gian thực hiện dự kiến sau khi có được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 

Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng, nhưng cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của HHV dự kiến tăng từ hơn 3.078 tỷ đồng lên gần 3.294 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục