TP Hà Nội dành hơn 13.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đường Vành đai 4

Thành Trung

Theo UBND TP Hà Nội, thời gian chuẩn bị, thực hiện dự án từ năm 2022 đến 2024. Trong đó, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2023, thực hiện xong toàn bộ dự án thành phần 1.1 trong năm 2024.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1.1: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành, hạ tầng kỹ thuật và hành lang dự trữ đường sắt quốc gia địa phận TP Hà Nội) dự án Vành đai 4 - vùng Thủ đô.

Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội là chủ đầu tư tổng thể. Chủ đầu tư các dự án thành phần hạng mục xây dựng các khu tái định cư là UBND các huyện Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín.

Dự án thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên các phần diện tích thuộc địa bàn 7 quận, huyện gồm Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín với tổng diện tích đất thu hồi phục vụ xây dựng tuyến đường vành đai 4 và đất hành lang dự trữ đường sắt quốc gia khoảng 812,07ha.

Diện tích đất thu hồi phục vụ xây dựng các khu tái định cư là khoảng 39,28ha (tương ứng với 13 khu tái định cư trên địa bàn 5 huyện: Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín).

Việc cải tạo, di chuyển một đoạn tuyến thuộc khoảng cột số 82-83 đường dây 500kV mạch kép Thường Tín - Phố Nối, chiều dài tuyến cải tạo khoảng 2,13km thuộc địa bàn xã Vân Tảo - Thường Tín. Cải tạo, di chuyển 9 đoạn tuyến đường dây 220kV trên địa bàn các xã Tân Dân - Sóc Sơn, xã Kim Hoa - Mê Linh, xã Đông La - Hoài Đức, xã Nhị Khê, Văn Bình, Ninh Sở - Thường Tín và phường Yên Nghĩa, Phú Lãm - Hà Đông, tổng chiều dài khoảng 20,02km. Cải tạo, di chuyển 6 đoạn tuyến đường dây 110kV trên địa bàn các xã Thanh Lâm - Mê Linh, xã Đức Thượng, An Thượng - Hoài Đức, xã Văn Bình - Thường Tín và phường Phú Lãm - Hà Đông, tổng chiều dài khoảng 8,45km.

Dự án được chia thành các dự án thành phần hạng mục, gồm: xây dựng 3 khu tái định cư trên địa bàn huyện Mê Linh, 2 khu tại huyện Hoài Đức, 2 khu trên địa bàn huyện Đan Phượng, 2 khu tại huyện Thanh Oai và 4 khu tại huyện Thường Tín.

Theo UBND TP Hà Nội, tổng mức đầu tư dự án thành phần 1.1 là 13.362 tỷ đồng, bao gồm cả nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 11.252,58 tỷ đồng; di chuyển điện cao thế từ 110kV đến 500kV là 530,02 tỷ đồng; xây dựng các khu tái định cư là 960,87 tỷ đồng; chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tổng thể là 7,58 tỷ đồng; các chi phí khác liên quan của dự án đầu tư tổng thể là 611,19 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục