TP Hà Nội điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Gia Lâm

Thành Trung

UBND TP Hà Nội điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Gia Lâm, tỷ lệ 1/500 tại lô đất ký hiệu PT-01 để xây dựng trường liên cấp và bổ sung thêm 1 tầng hầm.

Năm 2018, UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch khu đô thị Gia Lâm tỷ lệ 1/500. Trong đó, lô đất ký hiệu PT-01 được xác định chức năng là đất trường Trung học phổ thông với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: diện tích ô đất 0,99ha, diện tích xây dựng 3,970m2, mật độ xây dựng 40%, tầng cao 4 - 5 tầng, hệ số sử dụng đất 2 lần.

Tuy nhiên, ngày 1/11/2022, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N11, tỉ lệ 1/5000 tại lô đất trường THPT có ký hiệu PT-01 thuộc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Gia Lâm, tỉ lệ 1/500, lô đất quy hoạch ký hiệu PT-01 nêu trên được điều chỉnh từ đất xây dựng trường Trung học phổ thông sang đất xây dựng trường liên cấp (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Diện tích đất 0,99ha; mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao công trình tối đa 05 tầng nổi và 01 tầng hầm.

Nguyên tắc điều chỉnh, theo hướng điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Gia Lâm, tỉ lệ 1/500 tại lô đất quy hoạch ký hiệu PT-01 trên cơ sở giữ nguyên vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích lô đất theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt, điều chỉnh chức năng (bổ sung thêm cấp tiểu học và trung học cơ sở để xây dựng trường liên cấp) và bổ sung 1 tầng hầm đảm bảo phù hợp với định hướng điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N11, tỉ lệ 1/5.000 được duyệt.

Không làm thay đổi và ảnh hưởng đến mạng lưới giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh lô đất theo quy hoạch được duyệt. Đồng thời, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh cục bộ lô đất trường trung học phổ thông ký hiệu PT-01 được giữ nguyên theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Gia Lâm, tỉ lệ 1/500 và các quyết định, quy định khác có liên quan của cấp thẩm quyền.

Tin Cùng Chuyên Mục