Trạm thu giá sẽ trở về lại với tên gọi trạm thu phí từ ngày 15/9

Thành Trung

Một trong những chính sách có hiệu lực từ tháng 9 rất đáng được chú ý là trạm thu giá trở lại tên trạm thu phí.

4 năm sau khi Thông tư 49 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực đổi tên trạm thu phí thành trạm thu giá, kể từ 15/9, cơ quan này sẽ trở về lại với chính tên gọi ban đầu của nó là trạm thu phí theo Thông tư 15.

Khoản 1 điều 3 của văn bản này nêu rõ:  "Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ (sau đây gọi tắt là trạm thu phí) là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, vào đầu năm 2018, Bộ Giao thông vận tải sử dụng tên gọi trạm thu giá thay cho trạm thu phí để phù hợp với Luật Giá. Tuy nhiên, cụm từ trạm thu giá bị phản đối vì không có nghĩa. Việc này đã gây ra nhiều ý kiến phản ứng trái chiều.

Ở lần công khai dự thảo hồi tháng 5, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra đề xuất tên gọi trạm thu tiền, thay thế cho tên gọi trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.  Cả 2 lần đổi tên trạm thu phí của Bộ Giao thông vận tải thành trạm thu giá hay trạm thu tiền đều gặp phản ứng gay gắt của dư luận.

Thủ tướng khi đó đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng và người dân, không sử dụng tên trạm thu giá. Đầu tháng 7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư các dự án BOT đường bộ đổi tên trở lại thành trạm thu phí.

Tin Cùng Chuyên Mục