Từ 1/7, thu hồi tất cả chứng minh nhân dân khi đổi sang căn cước công dân

Thành Trung

Tất cả chứng minh nhân dân cũ, căn cước công dân mã vạch sẽ được thu hồi khi người dân làm thủ tục đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip, thay vì cắt góc và được trả lại cho người dân như trước đây.

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015 quy định chi tiết về việc thu hồi chứng minh nhân (CMND) khi làm thủ tục đổi sang thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp.

Theo đó, kể từ 1/7, mọi CMND cũ, CCCD mã vạch sẽ được thu hồi khi người dân làm thủ tục đổi sang thẻ CCCD gắn chíp, thay vì cắt góc và được trả lại cho người dân như trước đây.

Tất cả CMND cũ, CCCD mã vạch sẽ được thu hồi khi đổi sang thẻ CCCD gắn chip.
Tất cả CMND cũ, CCCD mã vạch sẽ được thu hồi khi đổi sang thẻ CCCD gắn chip.

Hiện nay,  khi công dân làm thủ tục chuyển từ CMND sang CCCD, chỉ trường hợp CMND bị hỏng, bong tróc, không rõ nét, thì mới bị thu hồi. Cụ thể, tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư 40/2019/TT-BCA quy định khi công dân làm thủ tục chuyển từ CMND 9 số, 12 số sang thẻ CCCD thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành các bước như sau:

Đối với Chứng minh nhân dân 9 số

- Trường hợp CMND 9 số còn rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) thì cấp giấy hẹn trả CCCD cùng CMND chưa cắt góc cho công dân đến làm thủ tục để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ CCCD.

Khi trả thẻ CCCD, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công dân nộp giấy hẹn trả thẻ CCCD cùng với CMND và tiến hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước của CMND đó, mỗi cạnh góc vuông là 2cm, ghi vào hồ sơ và trả CMND đã được cắt góc cho người đến nhận thẻ CCCD, trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ CCCD qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành cắt góc và trả CMND đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

- Trường hợp CMND 9 số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) thì thu, hủy CMND đó, ghi vào hồ sơ và cấp Giấy xác nhận số CMND.

Đối với Chứng minh nhân dân 12 số

- Trường hợp CMND 12 số còn rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) thì cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD cùng CMND chưa cắt góc cho công dân đến làm thủ tục để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ CCCD.

Khi trả thẻ CCCD, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công dân nộp giấy hẹn trả thẻ CCCD cùng với CMND và tiến hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước của CMND đó, mỗi cạnh góc vuông là 1,5cm, ghi vào hồ sơ, trả CMND đã cắt góc cho công dân; trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ CCCD qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành cắt góc và trả CMND đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

- Trường hợp CMND 12 số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) thì thu, hủy CMND đó, ghi vào hồ sơ và cấp Giấy xác nhận số CMND.

Như vậy, kể từ ngày 1/7, khi công dân làm thủ tục chuyển từ CMND sang CCCD sẽ bị thu lại CMND, không còn việc cắt góc CMND rồi trả lại như hiện nay.

Tin Cùng Chuyên Mục