UBND tỉnh Sơn La muốn làm cơ quan chủ quản dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu gần 5.000 tỷ đồng

Lê Nam

UBDN tỉnh Sơn La vừa có Tờ trình số 23/TTr – UBND gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao cơ quan chủ quản đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình- Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, UBND tỉnh Sơn La đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Sơn La làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Dự án này có chiều dài xây dựng khoảng 32,30 km, chiều dài giải phóng mặt bằng khoảng 34,4km. Giai đoạn phân kỳ đầu tư theo quy mô 2 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng theo quy mô 4 làn xe.

Tổng mức đầu tư Dự án vào khoảng 4.938 tỷ đồng được đầu tư bằng Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh Sơn La. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2028.

Sau khi được Thủ tướng giao làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án, UBND tỉnh Sơn La cam kết hoàn thành công trình đúng tiến độ được phê duyệt; đảm chất lượng, hiệu quả, khả thi, đồng bộ.

UBND tỉnh Sơn La cho biệt sẽ giao Ban quản lý đầu tư đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án. Đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư Dự án (bao gồm cả điều chỉnh lại tên dự án tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh để đảm bảo khớp đúng với tên dự án tại phụ lục số III, Nghị quyết số 103/2023/QH15 của Quốc hội).

Tin Cùng Chuyên Mục