Ủy thác bán Tiến Phát - Hướng đi mới trong kinh doanh online

Phong Vân

13:00 08/11/2019


Khi một cá nhân, tổ chức không thể thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa vì một lý do nào đó thì họ vẫn có thể thông qua một thương nhân có năng lực nhằm ủy thác việc mua bán này.

BÌNH LUẬN

loading