Vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh từ 2023

Quỳnh Chi

Năm 2021, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu EVN phải thị trường hóa giá điện, còn đến năm 2023 đưa thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào vận hành chính thức.

Cũng liên quan đến việc điều hành giá điện, tại Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) diễn ra ngày 12/1, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào vận hành chính thức từ năm 2023. Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là thị trường hóa giá điện

Cách đây vài ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng phê duyệt đề án “Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến 2030, tầm nhìn đến 2045". Trong đó, Chính phủ xác định sẽ củng cố, hoàn thiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong giai đoạn 2021-2025 và hoàn thiện, phát triển, mở rộng phạm vi thị trường bán lẻ điện cạnh tranh từ năm 2026.

Riêng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, đề án đặt mục tiêu Chính phủ nghiên cứu, xây dựng đề án tái cơ cấu ngành điện và điều chỉnh quy định pháp lý về cơ chế giá bán lẻ điện, bảo đảm sự minh bạch theo nguyên tắc thị trường cạnh tranh.

Theo đề án, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo triển khai xây dựng, phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Tin Cùng Chuyên Mục