Vĩnh Long sắp có khu tái định cư trị giá gần 300 tỷ đồng

Thành Trung

Dự án tọa lạc tại thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, thực hiện thu hồi phần diện tích đất theo quy hoạch khoảng 98.500m2. Thời gian thực hiện năm 2023 - 2025 với hình thức xây dựng mới.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu tái định cư Khu công nghiệp Bình Tân (Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long), huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long - giai đoạn 1. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân làm chủ đầu tư.

Dự án tọa lạc tại thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, thực hiện thu hồi phần diện tích đất theo quy hoạch khoảng 98.500m2, đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để đảm bảo phục vụ cho khoảng 317 hộ dân bị ảnh hưởng phải tái định cư. Tổng mức đầu tư dự án gần 300 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng gần 120 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 137 tỷ đồng… Thời gian thực hiện năm 2023 - 2025.

Dự án đi vào hoạt động hết công suất sẽ đóng góp trực tiếp và gián tiếp vào ngân sách của tỉnh hàng năm khoảng 1.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 21 nghìn lao động, tạo quỹ đất công nghiệp cho tỉnh trong việc thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Bình Tân (Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long), huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long - giai đoạn 1, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư công trình theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Giao UBND huyện Bình Tân chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân khẩn trương triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định hiện hành về đầu tư xây dựng. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện thủ tục bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện đáp ứng tiến độ thực hiện dự án.

Trước đó, khu công nghiệp Gilimex được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại Quyết định số 1050/QĐ-TTg ngày 07/9/2022. Địa điểm thực hiện dự án tại thị trấn Tân Quới và xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Tin Cùng Chuyên Mục