VNDirect (VND) ngừng chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2023 lên 1.600 tỷ đồng

Linh Anh

VND dự kiến trình cổ đông thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%.

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã ck: VND) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, dự kiến diễn ra tại TP. HCM vào ngày 17/6 tới.

Đáng chú ý, trong tài liệu họp lần này, VND dự kiến trình cổ đông thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu. Nếu tờ trình được thông qua, 2022 sẽ là năm đầu tiên VND không chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông trong 5 năm gần nhất. 

Cụ thể, theo tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, VND sẽ trình cổ đông thông qua việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi 32 tỷ đồng và chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%.

Với quyết định này, VNDirect chấm dứt chuỗi liên liên tiếp chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông từ năm 2018 đến năm 2022. Trong 4 năm trước đó, công ty duy trì tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5%, riêng năm 2018 đạt tỷ lệ 10%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, Chứng khoán VNDirect đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2022.

VNDirect (VND) ngừng chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2023 lên 1.600 tỷ đồng - Ảnh 1

Năm nay, VND đặt mục tiêu doanh thu dịch vụ chứng khoán giảm mạnh 35% từ 1.317 tỷ đồng xuống còn 860 tỷ đồng trong khi đó mảng đầu tư nguồn vốn đặt chỉ tiêu tăng mạnh gấp gần 3 lần năm ngoái.

Dịch vụ đầu tư tài chính vẫn sẽ giữ vai trò chủ đạo với mục tiêu doanh thu 1.620 tỷ đồng, nhích nhẹ so với năm trước. Doanh thu dịch vụ ngân hàng đầu tư dự kiến tăng 4% lên 200 tỷ đồng.

Về quy mô bảng cân đối tài sản năm 2023, VND kỳ vọng tổng tài sản đạt 45.200 tỷ đồng trong kịch bản cơ sở tăng 17% so với năm trước. Vốn chủ sở hữu dự kiến tăng 12%, lên 16.165 tỷ đồng.

Tính kết quả kinh doanh trong 3 tháng đầu năm, VND ghi nhận doanh thu hoạt động 1.290,9 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý I/2023 của VND
Kết quả kinh doanh quý I/2023 của VND

Trong đó, doanh thu từ cho vay ký quỹ và hoạt động môi giới chứng khoán giảm mạnh, đạt lần lượt 249 tỷ đồng và 146 tỷ đồng, giảm 46% và giảm 68% so với cùng kỳ.

Khấu trừ các chi phí, lãi sau thuế của VND đạt 135,6 tỷ đồng, giảm 82% so với quý I/2022.

Về tình hình nhân sự, tại Đại hội tới, VND trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, trước đó đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Đồng thời, bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 để thay thế bà Hạnh.

Tin Cùng Chuyên Mục