Chứng khoán VNDirect

Soi “an toàn vốn” của ngân hàng trong mùa Đại hội cổ đông 2023

Soi “an toàn vốn” của ngân hàng trong mùa Đại hội cổ đông 2023

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) là một trong những chỉ tiêu quan trọng khi đánh giá về hoạt động an toàn và quản trị rủi ro của các ngân hàng. Tại thời điểm các ngân hàng đang chạy đua cho mùa Đại hội cổ đông 2023, có sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ an toàn vốn giữa các ngân hàng, đáng chú ý, một số ngân ...