Vocarimex (VOC) dự chi hơn 365 tỷ đồng trả cỏ tức, Kido (KDC) nhận về 319 tỷ đồng từ công ty con

An Khang

Tập đoàn Kido có thể nhận về 319 tỷ đồng cổ tức nhờ nắm 87,29% vốn tại Vocarimex.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty cổ phần (Vocarimex - mã ck: VOC) vừa thông báo ngày 10/10 tới là ngày cuối cùng đăng ký nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền. 

Tỷ lệ chi trả cổ tức là 30%, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Dự kiến, ngày 20/10 là ngày thanh toán tiền chi trả cổ tức

Với 121,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vocarimex dự chi 365,4 tỷ đồng tiền trả cổ tức. Trong đó, công ty mẹ là Tập đoàn Kido (mã ck: KDC) có thể nhận về 319 tỷ đồng nhờ việc nắm giữ 87,29% vốn tại VOC. 

Trước đó, Vocarimex công bố kế hoạch trả cổ tức đặc biệt bằng tiền với tỷ lệ 100%, điều đó có nghĩa mỗi cổ phiếu nhận được 10.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó, công ty thông báo tạm hoãn thực hiện chốt danh sách cổ đông theo kế hoạch "do chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan".

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cổ đông Vocarimex đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 30%, như vậy công ty đã hoàn thành mục tiêu đề ra.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo hoạt động kinh doanh giữa niên độ 2023, tính trong 6 tháng đầu năm 2023, Vocarimex ghi nhận doanh thu đạt 669,7 tỷ đồng, tăng 19,35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt lên mức 1.618 tỷ đồng, gấp 22,5 lần cùng kỳ ghi nhận tại 71,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng cao lên mức 16,9 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay 10,7 tỷ đồng. 

Kết quả, lợi nhuận sau thuế tăng đột biến lên tới hơn 1.186 tỷ đồng, gấp 15,7 lần so với con số ghi nhận cùng kỳ ở 75,4 tỷ đồng.

Vocarimex (VOC) dự chi hơn 365 tỷ đồng trả cỏ tức, Kido (KDC) nhận về 319 tỷ đồng từ công ty con  - Ảnh 1

Tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của Vocarimex đạt 2.832,8 tỷ đồng, tăng 42,2% so với con số đầu năm.

Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn chiếm phần lớn tài sản với mức 64%, tương đương 1.800,6 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 83% so với đầu năm, ghi nhận tại 78,8 tỷ đồng. 

Trong khi đó, nợ phải trả giảm mạnh hơn 52% xuống còn 321,57 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn giảm từ 513 tỷ đồng xuống chỉ còn 524 triệu đồng.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý II/2023 là 2.511,2 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.271,7 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục