Vừa tăng vốn lên hơn 2.200 tỷ đồng, nữ hoàng 'cá tra' Vĩnh Hoàn (VHC) dự chi gần 449 tỷ đồng để trả cổ tức

Linh An

Với hơn 224,45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty Vĩnh Hoàn dự sẽ chi 448,9 tỷ đồng trong lần tạm ứng cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến cổ tức cho cổ đông là vào ngày 29/2/2024.

Ngày 20/2/2024 tới đây, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã ck: VHC) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện là 20%, điều đó tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 2.000 đồng.

Với hơn 224,45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty Vĩnh Hoàn sẽ trả tổng cộng 448,9 tỷ đồng trong lần tạm ứng cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến cổ tức cho cổ đông là vào ngày 29/2/2024.

Trước đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn đã hoàn tất phát hành hơn 37,4 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 20%, điều đó có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Sau thương vụ phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ của công ty tăng thêm hơn 374 tỷ đồng, nâng từ mức 1.870 tỷ đồng lên 2.244 tỷ đồng. Thời điểm thay đổi là 05/01/2024.

Về tình hình kinh doanh gần nhất, tháng 11/2023, VHC ghi nhận doanh thu 855 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.

Doanh thu các mặt hàng chủ lực như cá tra và sản phẩm phụ giảm lần lượt 22% và 43% so với cùng kỳ, còn 376 tỷ đồng và 116 tỷ đồng. Ngược lại, sản phẩm chăm sóc sức khỏe tăng 33% lên 83 tỷ đồng. Các sản phẩm khác như bánh phồng tôm, bún và bánh gạo cũng như sản phẩm khác tăng lần lượt 41%, 63% và 136%.

Trong đó, các thị trường ghi nhận doanh thu tích cực là thị trường Việt Nam ghi nhận 325 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ; thị trường châu Âu ghi nhận doanh thu 124 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; các thị trường khác ghi nhận doanh thu 132 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Ngược lại, thị trường kéo lùi doanh thu là thị trường Mỹ khi ghi nhận 213 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ. Thị trường Trung Quốc ghi nhận 61 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.

Tin Cùng Chuyên Mục