Kết quả kinh doanh giảm mạnh, Vĩnh Hoàn (VHC) sắp phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên 2.244 tỷ đồng

Linh An

Sau thương vụ phát hành cổ phiếu trên, dự kiến vốn điều lệ của công ty sẽ tăng thêm hơn 374 tỷ đồng, nâng từ mức 1.870 tỷ đồng lên 2.244 tỷ đồng.

Phát hành hơn 37,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã ck: VHC) vừa thông qua việc phát hành hơn 37,4 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 20%, điều đó có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 45 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu phát hành của doanh nghiệp.

Sau thương vụ phát hành cổ phiếu trên, dự kiến vốn điều lệ của công ty sẽ tăng thêm hơn 374 tỷ đồng, nâng từ mức 1.870 tỷ đồng lên 2.244 tỷ đồng.

Lãi quý III/2023 giảm mạnh 

Về bức tranh tài chính, trong quý III/2023, "nữ hoàng cá tra" Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.698 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ; lãi ròng đạt 190,6 tỷ đồng, giảm 58%.

Kết quả kinh doanh giảm mạnh, Vĩnh Hoàn (VHC) sắp phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên 2.244 tỷ đồng - Ảnh 1

Tính lũy kế 9 tháng đầu năm, VHC ghi nhận doanh thu đạt 7.642 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi gộp lùi sâu đến 50%, ở mức 1.249 tỷ đồng; biên lãi gộp giảm xuống còn 16%, so với mức 23% cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 13% so với cùng kỳ, lùi về mức 297 tỷ đồng, nguyên nhân do sự sụt giảm mạnh ở phần lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái, lùi từ 191,8 tỷ đồng về 139 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng, chi phí tài chính đều được tiết giảm mạnh. Khấu trừ phần giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp ghi nhận lãi sau thuế đạt 833,2 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận ròng của VHC 9 tháng đạt 849 tỷ đồng, "rơi" 52% so với 9 tháng đầu năm 2022.

So với mục tiêu đề ra năm 2023 là doanh thu hợp nhất đạt 11.500 tỷ đồng và lãi ròng 1.000 tỷ đồng, Vĩnh Hoàn thực hiện được lần lượt 66% và 85%.

Tại thời điểm cuối quý III, quy mô tài sản của VHC 12.366 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền còn 360,3 tỷ đồng, giảm 35% so với thời điểm đầu năm.

Đáng chú ý, hàng tồn kho của VHC trong kỳ tăng, với 3.925 tỷ đồng, tăng 39,3% so với hồi đầu năm.

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả ở mức 3.902,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn là 2.546 tỷ đồng, tăng 15%; vay nợ dài hạn 122,6 tỷ đồng, giảm 30% so với thời điểm 1/1/2023. 

Tính đến 30/9/2023, lưu chuyển dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VHC đang âm 231 tỷ đồng trong khi đầu năm dương 597 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 235,3 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục