Xây dựng Hòa Bình (HBC) đặt mục tiêu doanh thu 10.800 tỷ đồng, không chia cổ tức

An Du

Xây dựng Hòa Bình sẽ trình cổ đông dừng phương án tăng vốn năm 2023, đồng thời đề xuất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ mới năm 2024. Lý do được đưa ra là do thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2023 đến nay chưa phù hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu, đồng thời nhu cầu về vốn của công ty hiện đã thay đổi.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã CK: HBC)vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức ngày 25/4 tới bằng hình thức trực tuyến.

Trong năm 2024, Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch tổng doanh thu 10.800 tỷ đồng, tăng 43,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến lãi 433 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.110,7 tỷ đồng. 

Về phân phối lợi nhuận, Xây dựng Hòa Bình trình cổ đông không trả cổ tức năm 2023.

Đáng chú ý, Xây dựng Hòa Bình sẽ trình cổ đông dừng phương án tăng vốn năm 2023, đồng thời đề xuất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ mới năm 2024. Lý do được đưa ra là do thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2023 đến nay chưa phù hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu, đồng thời nhu cầu về vốn của công ty hiện đã thay đổi.

Theo đó, Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu, gồm cổ phiếu hoán đổi nợ và chào bán riêng lẻ, thời gian triển khai trong năm 2024 đến năm 2025.

Đối với kế hoạch hoán đổi nợ, Công ty phát hành tối đa 74 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị hoán đổi là 740 tỷ đồng, thời gian hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Trong đó, Công ty sẽ hoán đổi nợ hiện hữu của Công ty với các chủ nợ như nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất.

Đối với phương án chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, giá phát hành dự kiến 12.000 đồng/cổ phiếu, huy động 2.400 tỷ đồng, thời gian hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ khi phát hành. Trong đó, số tiền huy động được dùng để thanh toán các khoản nợ vay của Công ty tại Ngân hàng.

Được biết, ngày 18/10/2023, Xây dựng Hòa Bình thông qua kế hoạch phát hành 252.484.528 cổ phiếu. Trong đó, 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 32.484.528 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Đối với kế hoạch chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu, giá chào bán tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu và giá chào bán cao nhất là 14.500 đồng/cổ phiếu, số tiền huy động dự kiến từ 2.640 - 3.190 tỷ đồng và cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2023 đến quý I/2024 và sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông qua.

Số tiền huy động từ đợt chào bán riêng lẻ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay. Trong đó, 1.754 tỷ đồng trả gốc và lãi tại Ngân hàng BIDV, thời gian từ quý IV/2023 đến quý III/2024; 997,8 tỷ đồng trả gốc và lãi tại Ngân hàng VietinBank, thời gian từ quý IV/2023 đến quý IV/2024; 158,3 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Hàng Hải, thời gian từ quý I/2024 đến quý IV/2024; 135,96 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Quốc Dân, thời gian dự kiến từ quý I/2024 đến quý II/2024; 95,3 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, thời gian dự kiến từ quý II/2024 đến quý III/2024; và 48,6 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Đông Nam Á, thời gian quý I/2024.

Công ty cho biết hai cổ đông dự kiến tham gia là Primetech VN Development And Investment Joint Stock Company dự kiến mua 120 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 22,79% vốn điều lệ; và Tumaz And Tumaz Enterpries Ltd dự kiến mua 100 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 18,99% vốn điều lệ.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, thời gian dự kiến trong quý IV/2023 đến quý I/2024.

Như vậy, trong tờ trình kế hoạch gọi vốn sắp tới, khối lượng phát hành riêng lẻ giảm từ 220 triệu xuống còn 200 triệu cổ phiếu, giá phát hành còn 12.000 đồng/cổ phiếu và kéo dài thời gian thực hiện thay vì hoàn thành trong quý I/2024; đối với phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, tăng lượng phát hành thêm hơn 41,5 triệu cổ phiếu, đồng thời kéo dài thời gian phát hành thay vì kết thúc quý I/2024.

HBC từng công bố có hai nhà đầu tư nước ngoài dự kiến tham gia đợt chào bán trên, gồm Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd mua 100 triệu cổ phiếu và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company mua 120 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu sau chào bán là 18,99% và 22,79% vốn điều lệ HBC.

Bên cạnh các tờ trình, ngày 4/4/2024, Xây dựng Hòa Bình còn thông qua việc chấp thuận việc trả phí 3%/năm trên giá trị tài sản của ông Nguyễn Văn Tịnh và bà Bùi Ngọc Mai cho Công ty mượn sử dụng làm tài sản đảm bảo với Ngân hàng.

Về nhân sự, Xây dựng Hòa Bình bổ nhiệm ông Lê Văn Viên vào vị trí Phó tổng giám đốc kể từ ngày 1/5/2024. Ngược lại, miễn nhiệm chức Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tấn Thọ, hiệu lực từ ngày 4/4/2024.

Tin Cùng Chuyên Mục