Xây dựng Hòa Bình (HBC) hủy kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, đặt mục tiêu lãi 433 tỷ đồng năm 2024

Giang Phạm

Hội đồng quản trị Công ty Xây dựng Hòa Bình đặt mục tiêu kinh doanh năm 2024 với doanh thu 10.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 433 tỷ đồng, giảm gần 14% về doanh thu so với kế hoạch 2023 nhưng gấp 3,5 lần về lợi nhuận.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã ck: HBC) mới đây có nghị quyết hủy kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Theo kế hoạch được thông qua ngày 7/12, HBC dự kiến tổ chức đại hội theo hình thức trực tuyến vào ngày 27/1/2024, ngày đăng ký cuối cùng là 22/12/2023, nội dung cuộc họp chưa được tiết lộ.

Cùng với đó, Hội đồng quản trị Công ty Xây dựng Hòa Bình cũng công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu 10.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 433 tỷ đồng, giảm gần 14% về doanh thu so với kế hoạch 2023 nhưng gấp 3,5 lần về lợi nhuận.

HBC đặt mục tiêu lãi đột biến trong năm 2024 trong bối cảnh Doanh nghiệp khó đạt mục tiêu 2023 khi 9 tháng đầu năm, Công ty mẹ lỗ ròng 880 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 63,5 tỷ đồng). 

Điểm tích cực của Doanh nghiệp là việc tái cấu trúc tài chính thông qua phát hành hơn 252 triệu cổ phiếu theo 2 hình thức là phát hành riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu và hoán đổi nợ (32,5 triệu cổ phiếu) đang có tín hiệu khả quan.

Về kết quả kinh doanh, tính chung 9 tháng đầu năm, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần 5.356 tỷ đồng, giảm 51%. Khoản lỗ trong quý III nâng mức lỗ ròng lũy kế của HBC trong 9 tháng lên 883 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 61,2 tỷ đồng. 

Xây dựng Hòa Bình (HBC) hủy kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, đặt mục tiêu lãi 433 tỷ đồng năm 2024 - Ảnh 1

Tại thời điểm ngày 30/9/2023, Xây dựng Hòa Bình lỗ lũy kế 2.980,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty chỉ còn 352 tỷ đồng.

Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch tổng doanh thu 12.500 tỷ đồng trong năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 125 tỷ đồng. Tính tới hết quý III, tập đoàn mới đạt 43% chỉ tiêu doanh thu và cách xa mục tiêu có lãi. 

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của HBC tại ngày 30/09/2023 ghi nhận 13.696 tỷ đồng, giảm 12% so với hồi đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ phải thu ngắn hạn giảm 17%, còn 8.856 tỷ đồng.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) hủy kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, đặt mục tiêu lãi 433 tỷ đồng năm 2024 - Ảnh 2

Đáng chú ý, giá trị đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh đạt gần 643 tỷ đồng, gấp 2,2 lần thời điểm ngày 31/12/2022. Khoản chênh lệch chủ yếu đến từ việc HBC góp hơn 193 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Bất động sản Thành Ngân.

Tổng nợ phải trả của Công ty ở mức 13.344 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng nợ vay giảm 16%, còn 5.148 tỷ đồng, gấp 14,6 lần vốn chủ sở hữu.

Chi phí phải trả ngắn hạn tăng 45%, lên 1.040 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí phát sinh của các công trình xây dựng tăng mạnh cộng với việc phát sinh chi phí môi giới cho hoạt động cho thuê văn phòng.

Tin Cùng Chuyên Mục