Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB) muốn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn, đặt mục tiêu lãi 2023 khiêm tốn

Linh Anh

Trong năm 2023, HUB đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 500 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (mã: HUB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023, đại hội dự kiến tổ chức ngày 14/4 tại Thừa Thiên Huế.

Trong năm 2023, Xây lắp Thừa Thiên Huế đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 500 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty nhận định năm 2023 sẽ vẫn là một năm còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với hoạt động thầu xây lắp cũng như các lĩnh vực hoạt động khác của HUB và các đơn vị thành viên.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của HUB
Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của HUB

Để đảm bảo nguồn lực và phát triển bền vững trong giai đoạn này, Công ty cần nâng cao năng lực quản trị, linh hoạt nắm bắt thời cơ, tận dụng tối đa các cơ hội cũng như có các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, HUB dự kiến trình cổ đông tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 12%, tương ứng tổng số tiền dự kiến là 27,4 tỷ đồng. Bước sang năm 2023, mức cổ tức dự kiến là tối thiểu 10% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, một nội dung đáng chú ý, HUB dự kiến trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 30% vốn điều lệ. Điều đó tương ứng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 30 cổ phiếu mới, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Với 22,87 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ phát hành khoảng 6,86 triệu cổ phiếu HUB để huy động 68,6 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu. Nguồn tiền có được từ đợt chào bán dự kiến sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh.

Tin Cùng Chuyên Mục