Agribank đặt mục tiêu tổng tài sản vượt 1,4 triệu tỷ đồng cuối năm 2019

Theo Minh Tâm/VietnamFinance

13:06 13/04/2019


Năm nay, Agribank cho biết sẽ triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính, gồm: phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước để được cấp bổ sung vốn điều lệ; trình Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu dài hạn trong năm 2019...

Tập đoàn Thái Lan muốn thâu tóm công ty lỗ trăm tỷ của Agribank

Tập đoàn Thái Lan muốn thâu tóm công ty lỗ trăm tỷ của Agribank

Phía Thái Lan sẵn sàng chi hơn 500 tỷ đồng để mua toàn bộ vốn ALC I - công ty cho thuê tài chính đang lỗ lũy kế hơn 700 tỷ. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading