Apax Holdings (IBC) âm dòng tiền kinh doanh 267 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022

Lam Linh

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Apax Holding đạt 1.043 tỷ đồng doanh thu giảm 24%, lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Apax Holdings (Mã: IBC) vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2022 với doanh thu thuần ghi nhận trong kỳ đạt khoảng 374 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.

Apax Holdings (IBC) âm dòng tiền kinh doanh 267 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1

Theo lý giải từ phía Apax Holding, doanh thu hợp nhất giảm là do doanh thu công ty mẹ giảm. Theo BCTC riêng quý III, công ty mẹ Apax Holding không có doanh thu từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ mà doanh thu đến từ hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Trong quý, lợi nhuận sau thuế là 776 triệu đồng giảm 85% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm gần 6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2021 là hơn 5 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Apax Holding đạt 1.043 tỷ đồng doanh thu giảm 24%, lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng tăng 118% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, Apax Holdings đặt kế hoạch doanh thu 2.190 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 141 tỷ đồng. Như vậy, hết quý III, doanh nghiệp hoàn thành 48% mục tiêu doanh thu và 84% mục tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 4.809 tỷ đồng tăng 4% so với đầu năm.

Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 464 tỷ đồng. Ngoài ra, Apax Holdings còn rót 100 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán song không được thuyết minh chi tiết.

Cuối quý III, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 42% so với đầu năm, khoảng 1.839 tỷ đồng, chiếm 38% tổng tài sản. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn khác chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 1.375 tỷ đồng, chủ yếu là cầm cố, ký cược và ký quỹ. Khoản thu về cho vay khoảng 175 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của Apax Holdings tại ngày 30/9 là 1.984 tỷ đồng, chủ yếu là vay nợ dài hạn, chiếm 41% tổng nguồn vốn nhưng không được thuyết minh chi tiết. Tại ngày 30/6, doanh nghiệp có dư nợ trái phiếu dài hạn là 1.204 tỷ đồng.

Trong ba quý đầu năm, doanh nghiệp không đi vay thêm song có trả nợ gốc vay gần 18 tỷ. 9 tháng, công ty phải bỏ gần 124 tỷ đồng trả lãi vay trong khi chỉ thu về 26 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Cuối quý III, vốn chủ sở hữu của Apax Holdings gần 1.618 tỷ đồng gồm 98 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.  Tổng tài sản tăng gần 181 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm lên 4.809 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tăng 53 tỷ đồng lên 1.618 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, 9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 267 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2021 là 106 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm gần 18 tỷ, dòng tiền hoạt động đầu tư âm 48 tỷ khiến lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 333 tỷ.

Tin Cùng Chuyên Mục