Bắc Giang: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Bắc Giang tầm nhìn đến năm 2050

Lê Nam

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000.

Bắc Giang: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Bắc Giang tầm nhìn đến năm 2050

Theo đó, phạm vi lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch có quy mô khoảng 5,6ha; địa điểm tại xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang. Ranh giới điều chỉnh quy hoạch như sau: Phía Tây Bắc giáp đường Trường Chinh và Trường Chính trị tỉnh; phía Tây Nam giáp đường Nguyễn Văn Linh; phía Đông Bắc giáp đường Phạm Hùng và công viên Tuổi trẻ; phía Tây giáp đất nông nghiệp thôn An Phong, xã Tân Tiến.

Điều chỉnh khu đất với diện tích khoảng 5,6ha quy hoạch đất đơn vị ở thành quy hoạch đất dịch vụ - công cộng cấp đô thị.

Các nội dung khác theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 đã được phê duyệt.

Sở Xây dựng, UBND thành phố Bắc Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Tin Cùng Chuyên Mục