Điều chỉnh quy hoạch

Điều chỉnh quy hoạch hơn 674 ha ở Phú Quốc

Điều chỉnh quy hoạch hơn 674 ha ở Phú Quốc

Thủ tướng vừa quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng Phú Quốc đến năm 2030 theo hướng điều chuyển diện tích đất rừng, đất dịch vụ du lịch thành đất ở.