Thanh Hóa: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Cành Nàng đến năm 2035

Chi Lê

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định số 4547/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035.

Thanh Hóa: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Cành Nàng đến năm 2035

Theo đó, điều chỉnh giảm diện tích lô đất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có ký hiệu CN-TTCN 02 từ 5,76ha xuống còn khoảng 5,5ha; tăng mật độ xây dựng của lô đất từ 40% thành mật độ xây dựng 60%. Sau khi điều chỉnh, đất ở hiện trạng và giao thông tăng khoảng 0,26ha.

Theo điều chỉnh quy hoạch chung đô thị được duyệt, lô đất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có ký hiệu CN-TTCN 02, tại ranh giới phía Đông của khu đất giáp Quốc lộ 217 có một phần diện tích đất ở hiện trạng; do đó cần thiết đưa phần diện tích này ra khỏi ranh giới quy hoạch đất công nghiệp nhằm ổn định sinh kế cho các hộ dân, thuận tiện trong công tác giải phóng mặt bằng, để đầu tư xây dựng dự án theo quy hoạch;

Đồng thời việc tăng mật độ xây dựng nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, phù hợp nhu cầu đầu tư xây dựng thực tế và phù hợp với QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

UBND huyện Bá Thước tổ chức công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt theo quy định tại khoản 12 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14; hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và lưu trữ theo quy định tại Điều 37, Điều 38 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; bàn giao hồ sơ cho địa phương, cơ quan quản lý quy hoạch, đất đai có liên quan để quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt....

Sở Xây dựng, các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý thực hiện theo quy hoạch và các quy định hiện hành của pháp luật.

Tin Cùng Chuyên Mục