Bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động, Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAG) nói gì?

Giang Phạm

Công ty cho biết đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã ck: HAG) mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Theo báo cáo soát xét, tại ngày 30/6/2023, HAGL ghi nhận tổng dư nợ vay là 8.084,8 tỷ đồng, trong đó bao gồm 4.114,7 tỷ vay ngắn hạn và 3.970 tỷ dài hạn. 

Bên cạnh đó, cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét, lợi nhuận nửa đầu năm 2023 của HAG ghi nhận đạt 385,1 tỷ đồng, giảm 137,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, và giảm 20 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. 

Bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động, Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAG) nói gì? - Ảnh 1

Theo đơn vị kiểm toán Ernst & Young, tại ngày 30/6/2023, Hoàng Anh Gia Lai lỗ lũy kế 2.959 tỷ đồng và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 2.004 tỷ đồng. Điều này khiến công ty kiểm toán thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

HAGL cho biết tại ngày lập báo cáo soát xét, công ty đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Tập đoàn cũng thông tin đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan. Đồng thời, HAGL cũng đang trong đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn đồng thời hoạt động kinh doanh từ heo, chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong 2023.

Theo đó Hoàng Anh Gia Lai cho rằng, công ty có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 20/8, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị chia sẻ năm 2023, HAGL dự kiến có lãi như kế hoạch, trả 1.000 tỷ đồng nợ cho ngân hàng, cùng với nguồn tiền từ HAGL Agrico. Từ 2024, công ty kỳ vọng có lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng và dùng để trả nợ. 

Mới đây, Công ty Hoàng Anh Gia Lai vừa có tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty cho biết, đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng không quá 100 người. Thời gian chào bán dự kiến là ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với việc chào bán 130 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/đơn vị, HAGL dự thu về 1.300 tỷ đồng. 

Bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động, Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAG) nói gì? - Ảnh 2

Số tiền thu được, công ty dự kiến sẽ sử dụng 700 tỷ đồng bổ sung vốn và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai; cơ cấu khoản vay tại TPBank cho công ty con là Công ty Gia súc Lơ Pang 277 tỷ đồng. Khoản tiền 323 tỷ đồng còn lại sẽ thanh toán nợ trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, có mã trái phiếu là HAG2012.300.

Đây cũng không phải lần đầu HAGL bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục và chậm thanh toán lãi vay và nợ vay. Doanh nghiệp đã bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục kể từ báo cáo tài chính năm 2017 khi vốn lưu động âm và thường xuyên vi phạm các điều khoản của các khoản vay.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, theo báo cáo soát xét bán niên 2023, HAGL đạt 3.144 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp lãi sau thuế 385,1 tỷ đồng, giảm 20 tỷ so với báo cáo tự lập và giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin Cùng Chuyên Mục