HAGL (HAG) đứng ra bảo lãnh khoản vay 500 tỷ đồng cho công ty con Hưng Thắng Lợi Gia Lai

Linh An

Khoản cấp tín dụng của Hưng Thắng Lợi có hạn mức 500 tỷ đồng được cấp bởi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Gia Lai, thời hạn hiệu lực là 12 tháng. Mục đích sử dụng là để bổ sung vốn lưu động kinh doanh cho Hưng Thắng Lợi.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã ck: HAG) vừa thông qua việc sử dụng hai biện pháp bảo đảm để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng của công ty con - Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Theo đó, khoản cấp tín dụng của Hưng Thắng Lợi có hạn mức 500 tỷ đồng được cấp bởi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Gia Lai, thời hạn hiệu lực là 12 tháng. Mục đích sử dụng là để bổ sung vốn lưu động kinh doanh cho Hưng Thắng Lợi.

Về phía HAG, Công ty dùng 2 biện pháp đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ cho khoản vay trên.

Biện pháp 1, HAGL sẽ cầm cố 30 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai - một công ty con khác của HAG. Biện pháp thứ hai là HAG cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Hưng Thắng Lợi tại ngân hàng cho vay Sacombank phát sinh từ hợp đồng tín dụng hạn mức trong hạn mức tín dụng nêu trên.

Trước đó hồi tháng 3/2023, Hội đồng quản trị của HAGL cũng sử dụng 30 triệu cổ phần của Công ty Chăn nuôi Gia Lai thuộc sở hữu của HAGL để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Tại thuyết minh báo cáo hợp nhất quý II/2023 của HAGL, tính tại ngày 30/6/2023, Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai là công ty con do HAGL sở hữu 98% vốn điều lệ. Hiện HAGL còn quản lý nhiều công ty khác như Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang (9,5%), Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng (100%), Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay (100%).

Về tình hình kinh doanh của HAGL, quý II/2023 công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.450 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu mảng chăn nuôi heo đạt khoảng 444 tỷ - tăng 71% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu mảng trái cây giảm còn 561 tỷ đồng.

Trừ các chi phí, HAGL báo lỗ thuần 163 tỷ đồng. Nhờ ghi nhận lợi nhuận khác hơn 247 tỷ đồng, HAGL báo lãi ròng 113 tỷ đồng, giảm 59% so với quý II/2022.

HAGL (HAG) đứng ra bảo lãnh khoản vay 500 tỷ đồng cho công ty con Hưng Thắng Lợi Gia Lai - Ảnh 1
HAGL (HAG) đứng ra bảo lãnh khoản vay 500 tỷ đồng cho công ty con Hưng Thắng Lợi Gia Lai - Ảnh 2

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu 3.147 tỷ đồng, trong đó chăn nuôi heo đóng góp 1.007 tỷ đồng và ngành cây ăn trái 1.271 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp nửa đầu năm vào mức 638 tỷ, tăng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của HAGL vào mức 405 tỷ đồng, giảm 23% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2023, công ty đặt kế hoạch 5.120 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.130 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng, HAGL đã đạt 61% chỉ tiêu doanh thu và 36% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của HAGL vào mức 21.342 tỷ đồng, tăng so với đầu kỳ.

Trong kỳ, biến động đáng chú ý có các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh từ 6.765 tỷ còn 4.346 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khoản phải thu dài hạn tăng hơn 1.000 tỷ đồng lên mức 3.608 tỷ đồng.

Cuối quý II/2023, tổng nợ phải trả của công ty đang vào mức 15.954 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu vào mức 5.388 tỷ đồng, HAGL đang lỗ luỹ kế gần 2.947 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục