Bình Phước dừng quy hoạch Khu công nghiệp và dân cư hơn 6.300ha

Thành Trung

UBND tỉnh Bình Phước vừa có văn bản về việc chấp thuận chủ trương dừng thực hiện quy hoạch khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú với diện tích 6.317ha.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền chấp thuận chủ trương dừng thực hiện quy hoạch khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ đề xuất tham mưu UBND tỉnh kết thúc thực hiện dự án, thu hồi các công văn, quyết định liên quan đến khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú.

Văn bản này cũng nêu rõ, UBND tỉnh thống nhất về chủ trương thực hiện quy hoạch chung các Khu công nghiệp quy mô rộng 4.200ha vì đã được tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các Sở, ngành liên quan, theo chức năng nhiệm vụ, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các bước theo quy định…

UBND tỉnh Bình Phước cũng yêu cầu các Sở ngành, đơn vì liên quan thực hiện các khu dân cư và tái định cư gắn với quy hoạch khu công nghiệp 4.200ha. Các tuyến đường kết nối cũng sẽ phải điều chỉnh lại hướng tuyến và điểm kết nối.

Trước đó, năm 2019 UBND Bình Phước và Tổng công ty cổ phần Becamex IDC Corp (Becamex IDC) ký thỏa thuận về việc quy hoạch dự án "Khu Công nghiệp và Dân cư Đồng Phú" với quy mô hơn 6.300 ha. Dự án nằm trên địa bàn 6 xã của huyện Đồng Phú (Bình Phước) được quy hoạch phát triển theo mô hình liên hợp công nghiệp - dịch vụ và đô thị. 

Tin Cùng Chuyên Mục