Các doanh nghiệp bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE

Túc Mạch

Nguyên nhân, do các công ty này có kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tục, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa có văn bản gửi tới các doanh nghiệp thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc. Nguyên nhân, do các công ty này có kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tục, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc.

Kể tên có CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (UDC) về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với 35 triệu cổ phiếu UDC. Hiện UDC cũng đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quyết định của HoSE ngày 20/4/2022.

Lý do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm gần 10 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 âm hơn 23 tỷ đồng, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định.

HoSE cũng vừa nhận báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022 của UDC. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022 tiếp tục âm hơn 40 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp, cổ phiếu UDC rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Tương tự, cổ phiếu SII của CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn cũng đối mặt với việc hủy niêm yết trên HoSE do có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục.

Trong năm 2020, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ của SII âm hơn 104 tỷ đồng; năm 2021 tiếp tục âm 73 tỷ đồng. Mới đây, báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2022 của SII ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tiếp tục âm 89 tỷ đồng....

Ngoài ra, HoSE cũng vừa thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HU3 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 , do Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp; mã MCG của CTCP Năng lượng và Bất động sản ; mã HOT của CTCP Du lịch - Dịch vụ Hội An ...

Một trường hợp đáng chú ý là Nông dược HAI (HAI) - một cổ phiếu thuộc FLC sắp tới cũng sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc. HAI hiện thuộc diện chứng khoán bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 31/8/2022, do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Ngày 3/4/2023, HoSE có văn bản nhắc nhở HAI về việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, tuy nhiên đến nay Công ty vẫn chưa công bố thông tin.

Do đó, HAI tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi bị đình chỉ giao dịch và chưa khắc phục được các lỗi vi phạm công bố thông tin trong thời gian vừa qua, bao gồm cả việc chưa thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, báo cáo thường niên năm 2021, báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.

Như vậy, HAI bị hủy bỏ niêm yết theo quy định và căn cứ ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Trước HAI, một cổ phiếu thuộc FLC khác là ROS đã bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HoSE.

Tin Cùng Chuyên Mục