Cấm cho vay để gửi tiết kiệm, mua vàng miếng, đảo nợ

Trúc Linh

Kể từ ngày 1/9 tới, các tổ chức tín dụng không được cho khách vay vốn để gửi tiết kiệm, mua vàng miếng, đảo nợ.

Cấm cho vay để gửi tiết kiệm, mua vàng miếng, đảo nợ

Thông tư 06 được NHNN ban hành mới đây đã bổ sung thêm một số quy định đối với các nhu cầu vốn không được cho vay như: để đảo nợ, để gửi tiền, để thanh toán tiền góp vốn, mua chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty cổ phần chưa niêm yết,...

Công ty chứng khoán VNDirect vừa có báo cáo Đánh giá tác động của Thông tư 06/2023 sửa đổi một số điều về quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo VNDirect, việc lãi suất cho vay giảm sâu trong thời gian qua tiềm ẩn rủi ro khi nguồn vốn giá rẻ có thể chuyển sang phục vụ cho các dự án/mục đích dưới chuẩn, tạo nên rủi ro bong bóng tín dụng cho nền kinh tế.

Trước tình hình đó, Thông tư 06/2023 được ban hành với 3 nội dung chính gồm bổ sung các mục đích vay vốn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao không được cho vay. Cùng với đó, đốc thúc các ngân hàng thương mại tăng cường giám sát với các khoản vay phục vụ mục đích đầu tư kinh doanh chứng khoán; mua hoặc kinh doanh bất động sản và tạo hành lang pháp lý cho các khoản vay được duyệt thông qua phương tiện điện tử.

Quy định mới không được cho vay để mua vàng miếng, để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Thông tư 06 bổ sung thêm một số quy định đối với các nhu cầu vốn không được cho vay, trong đó đáng chú ý bao gồm đảo nợ, để gửi tiền, thanh toán tiền góp vốn, mua chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty cổ phần chưa niêm yết, thanh toán tiền góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư với các dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Đối với việc quy định cấm cho vay để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên UPCoM, VNDirect cho rằng quy định này sẽ gián tiếp khuyến khích doanh nghiệp thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán, công bố thông tin đầy đủ.

Hiện do các ngân hàng thương mại chỉ giám sát lợi tức cổ định và mục đích giải ngân của các khoản vay chứ không kiểm soát được tình hình kinh doanh hay nguồn trả nợ của bên nhận vốn góp (đối với các khoản vay để góp vốn), việc hạn chế cho vay đối với các khoản vay góp vốn sẽ loại bỏ rủi ro của các khoản vay này, cũng như làm giảm nguy cơ tiềm ẩn tăng nợ xấu trong tương lai.

Đối với quy định cấm cho vay để gửi tiền, VNDirect đánh giá điều này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng cho vay để chứng minh năng lực tài chính của khách hàng vay để đi du học, bảo lãnh, góp vốn thành lập doanh nghiệp, từ đó giúp giảm cải thiện chất lượng tín dụng.

Ngoài ra, NHNN cũng bổ sung thêm quy định cấm cho vay bù đắp tài chính cho các khoản vay (trừ khi đã được chi trả bằng chính vốn của khách hàng cho các dự án kinh doanh). Điều này sẽ hạn chế trường hợp cho vay để đảo nợ tại các tổ chức tín dụng, đặc biệt với các khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống.
Khách hàng vay vốn để thanh toán tiền góp vốn để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay cũng không được các tổ chức tín dụng cung ứng vốn…

Đối với các thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày 1/9 năm nay, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng đó.

Trường hợp thỏa thuận sửa đổi, bổ sung thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng, nội dung sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với quy định tại Thông tư mới ban hành.

Tin Cùng Chuyên Mục