Cảng Cát Lái (CLL) dự chi hơn 125 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022

Linh An

Dự kiến, vào ngày 12/10/2023 tới, cổ đông của CLL sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào tài khoản. 

Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 36,8%

Công ty cổ phần Cảng Cát Lái (mã ck: CLL) mới đây ra nghị quyết thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. 

Tỷ lệ thực hiện là 36,8%, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 3.680 đồng. Với 34 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Cảng Cát Lái cần chi hơn 125 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Dự kiến, vào ngày 12/10/2023 cổ đông của CLL sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào tài khoản. 

Tính đến ngày 30/06/2023, Cảng Cát Lái có 2 cổ đông lớn gồm Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn sở hữu hơn 8,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 25,64% và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong nắm giữ gần 7,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 22,06%. Với tỷ lệ sở hữu như trên, trong đợt trả cổ tức này, 2 cổ đông lớn nói trên dự kiến thu về lần lượt 32 tỷ đồng và gần 28 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế tăng 9,7% so với cùng kỳ

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023, Cảng Cát Lái ghi nhận doanh thu thuần đạt 145,8 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cảng Cát Lái (CLL) dự chi hơn 125 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022 - Ảnh 1

Giá vốn hàng bán tăng mạnh lên mức 76,8 tỷ đồng, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 66,6% lên mức 5,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí tài chính nửa đầu năm 2023 ghi nhận 1,5 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay, trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận. Cùng với đó, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh 157% và 36%. 

Kểt quả sau khi khấu trừ giá vốn, chi phí, CLL ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 51,7 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý II/2023, tổng tài sản của CLL ghi nhận tại 758,3 tỷ đồng, tăng 54,4 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn với 453,9 tỷ đồng. 

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng gấp 2 lần lên mức 122,5 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu dài hạn lại giảm mạnh về 88,8 triệu đồng, trong khi đầu năm ghi nhận 162 triệu đồng. 

Tổng nợ phải trả ghi nhận ở 181,6 tỷ đồng, trong khi số đầu năm chỉ có 53,6 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn, không có nợ dài hạn. Đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu ghi nhận tại 576,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận tại 56 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục