PVTrans (PVT) dự chi gần 100 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022

Linh Anh

Dự kiến, cổ đông của PVT sẽ nhận được tiền trả vào cổ tức vào ngày 5/10/2023.

Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã ck: PVT) vừa thông báo, ngày 15/9 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ trả cổ tức là 3%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 300 đồng. Với hơn 323,6 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PVTrans sẽ phải chi hơn 97 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Dự kiến, cổ đông của PVT sẽ nhận được tiền trả vào cổ tức vào ngày 5/10/2023.

Trong đó, với việc nắm 51% vốn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có thể nhận về 49 tỷ đồng tiền trả cổ tức đợt này.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông PVTrans đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 3% và 10% bằng cổ phiếu. Như vậy, công ty còn đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu.

PVTrans (PVT) dự chi gần 100 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022 - Ảnh 1

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính giữa niên độ sau soát xét, trong 6 tháng đầu năm 2023, PVTrans ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 4.135 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 612,1 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, PVTrans đặt mục tiêu 6.800 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 538 tỷ đồng, lần lượt giảm 25% và 53% so với kết quả của năm 2022. Với kết quả đạt được sau hai quý, công ty đã vượt 14% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của PVT ghi nhận tại 15.142 tỷ đồng, tăng 891 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền, khoản tương đương tiền giảm mạnh về mức 1.211 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 1.793 tỷ đồng. Khoản đầu tư ngắn hạn tăng 27% so với đầu năm, lên mức 3.438 tỷ đồng. 

Về cơ cấu nợ, tổng nợ vay ngắn và dài hạn tính đến cuối quý II/2023 ghi nhận tại 4.109 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay dài hạn với 3.308 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 8.325 tỷ đồng, bao gồm 1.967,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, Công ty còn hơn 1.429 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Tin Cùng Chuyên Mục