Chứng khoán Bảo Việt (BVS) mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Lam Linh

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/cp, số lượng phát hành là 1 triệu trái phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 100 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã CK: BVS) công bố nghị quyết của HĐQT về việc thông qua mua lại trước hạn trái phiếu BVSH2123001 phát hành ngày 22/12/2021.

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/cp, số lượng phát hành là 1 triệu trái phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 100 tỷ đồng.

Theo đó, BVS sẽ mua lại trước hạn toàn bộ số trái phiếu trên. Giá mua bằng tổng khoản gốc của trái phiếu được mua lại cộng với bất kỳ khoản lãi nào chưa thanh toán tính trên tổng giá trị trái phiếu mua lại trước hạn của các trái phiếu được mua lại, tính từ ngày thanh toán lãi gần nhất cho đến nhưng không bao gồm ngày mua lại trước hạn trái phiếu.

Về kết quả kinh doanh, BVS mới đây nhất cũng thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2022.

Theo kế hoạch điều chỉnh năm 2022, so với kế hoạch cũ, BVSC giảm gần 21% doanh thu về 925 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế giảm hơn 41% còn 166,4 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào tháng 04/2022, BVSC đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.169 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 283,5 tỷ đồng, đều tăng nhẹ 2% so với thực hiện năm 2021.

Như vậy với kế hoạch mới, doanh thu và lợi nhuận 2022 của BVSC dự kiến giảm lần lượt 20% và 10% so với kết quả 2021.

Tin Cùng Chuyên Mục