Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Linh An

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 của APS là 14.266 cổ đông, đại diện cho 83 triệu cổ phiếu.

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC, mã CK: APS) mới đây đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 lần 1. Tuy nhiên chỉ có 290 cổ đông trong tổng số 14.266 cổ đông tham dự, không đủ tỷ lệ biểu quyết tối thiểu cho phép nên đại hội lần này đã bất thành.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 của APS là 14.266 cổ đông, đại diện cho 83 triệu cổ phiếu.

Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Ảnh 1

Tại phiên họp ngày 16/05, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội là 290 cổ đông, đại diện cho hơn 26,6 triệu cp - tương ứng 32,09% tổng số cổ phần có quyền dự họp của Công ty. Tỷ lệ dự họp thấp hơn mức tối thiểu là 50%, do đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 lần thứ nhất của APS tổ chức bất thành.

Công ty sẽ tổ chức lần 2 vào ngày 08/06 tới.

Năm 2023, APS đặt kế hoạch doanh thu 860 tỷ đồng, lãi sau thuế 229,6 tỷ đồng. Về doanh thu, Công ty đề ra mục tiêu tăng trưởng hơn 100%. Trong khi đó, Công ty lên kế hoạch có lãi trở lại, sau khi lỗ ròng gần 450 tỷ đồng trong năm 2022.

Tại đại hội, APS sẽ trình phương án phát hành 8,3 triệu cp để trả cổ tức năm 2022, tương ứng tỷ lệ 10%.

APS cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ 50 triệu cp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Theo đó, Công ty sẽ thu về tối thiểu 500 tỷ đồng từ đợt chào bán này. Số tiền thu được sẽ được cân đối sử dụng cho các mảng hoạt động tự doanh, dịch vụ tài chính - chứng khoán, cung ứng vốn cho hoạt động margin. Thời gian dự kiến phát hành là năm 2023-2024.

Liên quan tới việc phát hành tăng vốn, tháng 12/2022, APS từng rút hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng. Nguyên nhân là diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi, ảnh hưởng đến việc phát hành và lợi ích của cổ đông.

Theo phương án trước đó, APS dự kiến chào bán 83 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. HĐQT cho biết sẽ xem xét thời điểm phù hợp để tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu trong thời gian tới.

Tin Cùng Chuyên Mục