Chứng khoán Dầu khí (PSI) bị UBCKNN xử phạt 85 triệu đồng

An Chi

Ngày 10/05/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt đối với CTCP Chứng khoán Dầu khí (mã CK: PSI) với tổng số tiền là 85 triệu đồng.

Cụ thể, PSI bị xử phạt do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

HĐQT PSI đã không báo cáo UBCKNN về phương án khắc phục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày không đáp ứng điều kiện quy định duy trì điều kiện cấp phép.

Về tình hình kinh doanh quý I/2023, công ty này ghi nhận mức doanh thu hoạt động giảm 29% so với cùng kỳ, xuống mức 83,5 tỷ đồng, chủ yết đến từ các khoản lãi từ các khoản cho vay và phải thu; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán; và doanh thu hoạt động tư vấn tài chính. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận tăng gần gấp đôi so với quý I/2022, lên 669 triệu đồng.

Chi phí hoạt động giảm hơn 13,6 tỷ, tương đương giảm 21% so với cùng kỳ, xuống mức 49,7 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm hơn 12 tỷ, tương ứng giảm 45%, xuống mức 14,7 tỷ đồng.

Kết quả đến cuối kỳ kế toán quý I/2023, lãi ròng của PSI giảm hơn 5,2 tỷ đồng, tương đương 34% so với cùng kỳ năm 2022 xuống mức 10,3 tỷ đồng.

Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cổ đông đã thông qua kế hoạc kinh doanh năm 2023 của PSI. Theo đó, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu “đi lùi”, ở mức 260 tỷ đồng, chỉ bằng 55% thực hiện năm 2022. Tương tự, mục tiêu lãi ròng giảm tới 48% so với thực hiện năm 2022 xuống 20 tỷ đồng. Như vậy, kết quả kinh doanh quý I/2023 hoàn thành 31% mục tiêu doanh thu và 51% mục tiêu lãi ròng.

Về mặt nhân sự, ngày 27/4/2023, PSI đã bổ nhiệm bà Phan Quỳnh Nga- Phó Giám đốc phụ trách giữ chức vụ Giám đốc CTCP Chứng khoán Dầu Khí. Bên cạnh đó, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thảo giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin Cùng Chuyên Mục