Chứng khoán VBCS lãi sau thuế quý III hơn 61 tỷ đồng, giảm gần 60% so với cùng kỳ

Lam Lê

VCBS giải trình lợi nhuận giảm sâu do thị trường cổ phiếu và trái phiếu biến động phức tạp, dẫn tới doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ và tự doanh giảm mạnh.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với sự sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ.

Chứng khoán VBCS lãi sau thuế quý III hơn 61 tỷ đồng, giảm gần 60% so với cùng kỳ - Ảnh 1

Cụ thể, trong kỳ, doanh thu hoạt động của VCBS giảm 16%, còn 275 tỷ đồng.

Mảng môi giới chứng khoán kém khả quan với doanh thu hoạt động môi giới đạt 76 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ.

Mảng tự doanh cũng chỉ lãi hơn 36 tỷ đồng, khi lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 37% còn 63 tỷ đồng và lỗ tài sản tài chính FVTPL gấp 3.6 lần cùng kỳ, ghi nhận 23.5 tỷ đồng. Cùng kỳ, VCBS lãi gần 90 tỷ đồng ở mảng tự doanh.

một số mảng khác lại có kết quả tích cực. Lãi cho vay và phải thu của Công ty tăng gần 20% so với cùng kỳ, đạt hơn 84 tỷ đồng.

Doanh thu bảo lãnh phát hành cũng tăng tới 150%, lên 16.4 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty ghi lãi hơn 23 tỷ đồng từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro.

Về chi phí, chi phí tài chính và chi phí quản lý lần lượt là 84 tỷ đồng và 38 tỷ đồng, tăng 70% và 41%.

9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của VCBS giảm hơn 21%, còn 763 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 65%, còn 158 tỷ đồng.

Tổng tài sản cuối quý III ở mức 8.1 ngàn tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản của VCBS có 52% hình thành từ nợ phải trả. Trong đó, có 4.2 ngàn tỷ đến từ nợ vay ngắn hạn.

Tài sản tài chính FVTPL và các khoản cho vay là hai khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản của Công ty. Số dư tài sản FVTPL lên tới 3.5 ngàn tỷ đồng, giảm gần 20% so với đầu năm.

Các khoản cho vay có số dư 3.6 ngàn tỷ đồng, giảm 13%. Trong đó, cho vay ký quỹ (margin) chiếm 3.5 ngàn tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục