Chứng khoán SHS báo lãi 9 tháng hơn 20 tỷ đồng

Lam Lê

SHS mới chỉ thực hiện được gần 1% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm(2.026 tỷ đồng) được thông qua tại đại hội cổ đông.

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Mã CK: SHS)vừa công bố báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2022 với doanh thu hoạt động trong quý đạt 298 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ, trong đó lãi cho vay và phải thu đạt 118 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ.

Tương tự lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 60% xuống còn 85 tỷ đồng trong khi doanh thu môi giới giảm phân nửa so với cùng kỳ, đạt 61 tỷ đồng.

Mảng tự doanh của SHS chỉ ghi nhận lãi 7 tỷ trong quý III/2022.

Doanh thu môi giới và dịch vụ tài chính ghi nhận 179.4 tỷ đồng doanh thu, giảm 19% so với quý 2 do nhà đầu tư thận trọng, hạn chế giao dịch và sử dụng vay margin khiến cho thanh khoản giảm mặc dù tháng 9 là thời điểm áp dụng rút ngắn chu kỳ thanh toán. 

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 3 của SHS giảm 64% so với cùng kỳ, đạt 88 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, công ty chứng khoán này ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 932 tỷ đồng - giảm tới 47% so với cùng kỳ. Do khoản lỗ lớn gần 300 tỷ đồng trong  quý III nên lợi nhuận sau thuế 9 tháng vỏn vẹn 20 tỷ đồng - giảm 98% so với cùng kỳ - tương ứng hoàn thành 1% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm (2.026 tỷ đồng).

Tính tới ngày 30/9, tổng tài sản của SHS đã tăng nhẹ so với đầu năm lên gần 11.400 tỷ đồng; các khoản cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất với số dư cuối kỳ hơn 3.269 tỷ đồng trong đó dư nợ cho vay ký quỹ (margin) hơn 3.067 tỷ đồng - tăng 435 tỷ đồng so với quý II.

Danh mục cổ phiếu tự doanh của SHS đến cuối tháng 9 có giá trị hợp lý hơn 4.500 tỷ đồng - tăng gần 550 tỷ so với cuối quý 2 (bao gồm 2.594 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu và 2.067 tỷ đồng đầu tư trái phiếu...).

Chứng khoán SHS báo lãi 9 tháng hơn 20 tỷ đồng - Ảnh 1

Với kết quả đạt được, SHS mới chỉ thực hiện được gần 1% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm(2.026 tỷ đồng) được thông qua tại đại hội cổ đông.

Tin Cùng Chuyên Mục