Chứng khoán VIX lợi nhuận quý III giảm gần 43% so với cùng kỳ

Tứ Liên

Đây là quý thứ ba liên tiếp, công ty chứng khoán bị sụt giảm về doanh thu hoạt động.

Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (mã CK: VIX) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2022 với ghi nhận doanh thu sụt giảm mạnh ở tất cả các mảng.

Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động quý III của Chứng khoán VIX đạt 182,3 tỷ đồng, giảm 53,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL là 117,7 tỷ đồng, giảm 53,8%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 28,3 tỷ đồng, giảm 38%. Doanh thu từ môi giới chứng khoán giảm 60,3%, đạt 21,5 tỷ đồng. Thu từ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán là 14,1 tỷ đồng, giảm 51,3%.

Chi phí hoạt động quý III của Chứng khoán VIX có mức giảm lớn hơn với tỷ lệ 62,6%, ghi nhận 72,6 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán VIX báo lãi trước thuế 102,4 tỷ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Đây là quý thứ ba liên tiếp, công ty chứng khoán bị sụt giảm về doanh thu hoạt động. Kể từ đầu năm 2020 đến nay, VIX ghi nhận doanh thu và lãi trước thuế cao nhất vào quý 1/2021, lần lượt là 511 tỷ đồng và 398 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của VIX đạt 950 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 415 tỷ đồng, giảm 28%. Năm nay, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế giảm 10,8% so với thực hiện trong năm 2021 về 656 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, VIX đã hoàn thành 63% kế hoạch.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, VIX ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm tới 1.194 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 237 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư âm 447 triệu đồng còn dòng tiền tài chính dương 3.139 tỷ đồng, chủ yếu là phát hành thêm cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Chứng khoán VIX tăng 80% so với đầu năm lên 8.238 tỷ đồng. Khoản tăng chủ yếu đến từ FVTPL (tăng từ 1.600 tỷ đồng lên 4.685 tỷ đồng); tiền và các khoản tương đương tiền (tăng từ 80 tỷ đồng lên hơn 2.000 tỷ đồng). Ngược lại, các khoản cho vay giảm từ 2.990 tỷ đồng xuống còn 1.409 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, phần FVTPL tăng mạnh do trong 9 tháng đầu năm 2022, VIX mạnh tay đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết và trái phiếu chưa niêm yết. Cổ phiếu chưa niêm yết tăng từ 13 tỷ đồng lên 533 tỷ đồng. Phần này giúp công ty lãi 193 tỷ đồng. Trái phiếu chưa niêm yết tăng từ 880 tỷ đồng lên 2.941 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn mua thêm 178 tỷ đồng trái phiếu niêm yết trong khi đầu năm không ghi nhận. Phần cổ phiếu niêm yết cũng tăng từ 614 tỷ đồng lên 911 tỷ đồng, tuy nhiên đến thời điểm lập báo cáo khoản đầu tư này đã lỗ 72 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục