Chứng khoán VPS báo lãi quý 1/2023 giảm 52% so với cùng kỳ, dư nợ margin tăng hơn 1.100 tỷ sau 3 tháng

Phương Linh

Tại thời điểm 31/3/2023, giá trị ghi sổ FVTPL của VPS đạt 8.968 tỷ đồng, tăng tới 5.207 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

CTCP Chứng khoán VPS vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với doanh thu hoạt động giảm mạnh 46% so với cùng kỳ năm trước xuống mức 1.362 tỷ đồng.

Chứng khoán VPS báo lãi quý 1/2023 giảm 52% so với cùng kỳ, dư nợ margin tăng hơn 1.100 tỷ sau 3 tháng - Ảnh 1

Cụ thể, doanh thu môi giới của VPS trong quý 1 chứng kiến mức sụt giảm mạnh, đạt 668 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ. Chi phí mảng này cũng giảm hơn nửa xuống 411 tỷ đồng, do đó hoạt động môi giới ghi nhận 257 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Trong quý 1/2023, VPS tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thị phần môi giới trên các sàn giao dịch.

Trong khi đó, đóng góp lớn nhất vào doanh thu trong quý vẫn là mảng tự doanh, với khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 668 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ. Tương tự, khoản lãi từ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 39% xuống 27 tỷ đồng. Tuy nhiên, lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) ghi nhận giảm mạnh hơn 49% xuống 588 tỷ đồng; cộng thêm chi phí tự doanh 65 tỷ, VPS lãi gộp tự doanh khoảng 41 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2023, giá trị ghi sổ FVTPL đạt 8.968 tỷ đồng, tăng tới 5.207 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó chiếm tới 8.850 tỷ đồng là công cụ thị trường tiền tệ.

Lãi cho vay và phải thu đạt 205 tỷ đồng, giảm 41% so với quý 1/2022. ính đến thời điểm 31/3/2023, dư nợ cho vay margin đạt 7.052 tỷ đồng, tăng 1.146 tỷ so với đầu năm. Cộng thêm cho vay ứng trước, tổng cộng cho vay margin và ứng trước tiền bán của VPS sau ba tháng đầu năm đã tăng thêm 1.264 tỷ lên 7.434 tỷ đồng.

Chứng khoán VPS báo lãi quý 1/2023 giảm 52% so với cùng kỳ, dư nợ margin tăng hơn 1.100 tỷ sau 3 tháng - Ảnh 2

Theo đà giảm của doanh thu, tổng chi phí hoạt động cũng sụt một nửa so với cùng kỳ năm ngoái xuống 1034 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 52% về mức 28 tỷ trong khi chi phí tài chính giảm nhẹ 5% còn 155 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí QLCTCK ghi nhận tăng 14%, đạt 55 tỷ đồng trong kỳ báo cáo.

Khấu trừ, VPS ghi nhận LNST quý 1/2023 đạt 116 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2022.

Khoản tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý ghi nhận 13.075 tỷ đồng.

Năm 2023, Chứng khoán VPS lên mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 800 tỷ đồng, giảm 21% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy sau 3 tháng đầu tiên, công ty chứng khoán này đã hoàn thành 18% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tin Cùng Chuyên Mục