Có nhà đầu tư muốn tham gia tái cơ cấu ngân hàng SCB

Đoàn Chi

Ngân hàng Nhà nước cho biết, đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư, để trình Chính phủ phương án tái cơ cấu nhà băng này.

Có nhà đầu tư muốn tham gia tái cơ cấu ngân hàng SCB

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây đã gửi Báo cáo về tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 tới cuộc họp Chính phủ. Theo đó cho biết, giai đoạn 2021 - 2023 Ngân hàng Nhà nước đã triển khai quyết liệt việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng.

Đồng thời hoàn thiện thể chế phù hợp với nguyên tắc thị trường, cơ chế chính sách, đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, từng bước phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Nhiều chính sách được ban hành trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng; sự ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng được giữ vững, quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền được đảm bảo.

Các ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong các hệ thống tín dụng cả về quy mô vốn tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu bằng các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, sử dụng dự phòng rủi ro…; đẩy mạnh cơ cấu lại mạng lưới kênh phân phối, trong đó ưu tiên phục vụ khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Các ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục củng cố, chấn chỉnh toàn diện các mặt tài chính, quản trị, xử lý nợ xấu, tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm nâng cao nhất lượng tín dụng, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động.

Về việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, cấp có thẩm quyền đã phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc đối với 4 ngân hàng kiểm soát đặc biệt gồm CBBank, OceanBank, GPBank và DongABank.

Riêng với Ngân hàng SCB, trên cơ sở báo cáo đánh giá tổng thể thực trạng và đề xuất chủ trương cơ cấu lại của SCB và Ban Kiểm soát đặc biệt SCB, Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương xử lý và đang nghiên cứu xử lý đề xuất tham gia tái cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư.

SCB là ngân hàng được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10/2022, sau khi nhiều chi nhánh, phòng giao dịch của nhà băng ghi nhận tình trạng người dân tới rút tiền đồng loạt.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng tăng cường công tác thanh tra, giám sát đối với hệ thống các tổ chức tín dụng, đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng…

Tin Cùng Chuyên Mục