Công ty chứng khoán BOS (ART) thuộc "họ FLC" muốn dừng kinh doanh phái sinh

Linh An

Nguyên nhân công ty đưa ra là nhằm ổn định, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh.

Công ty cổ phần Chứng khoán BOS (mã ck: ART) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 2.

Đáng chú ý, trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, công ty có tờ trình cổ đông thông qua nội dung việc chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch phái sinh và chấm dứt tư cách thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công việc liên quan.

Nguyên nhân công ty đưa ra là nhằm ổn định, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh. Chứng khoán BOS được cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh các dịch vụ trên từ tháng 9/2019.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông bất thường tới đây cũng sẽ có tờ trình miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trịnh Văn Nam theo đơn từ nhiệm ngày 22/6/2023.

Cùng với việc miễn nhiệm ông Nam, Công ty cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ART bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HNX do Công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Cụ thể, Công ty chứng khoán BOS - một doanh nghiệp thuộc "họ FLC" - hiện chưa công bố báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo thường niên 2022, báo cáo tài chính các quý III, IV/2022, quý I, II/2023.

Tin Cùng Chuyên Mục