Công ty chứng khoán Trí Việt bị phạt 150 triệu đồng vì cho khách hàng đặt lệnh giao dịch sai quy định

Kim Dung

Ngoài ra còn có thêm hai Công ty khác cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt do những vi phạm liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt: phạt 150 triệu đồng

Ngày 26/10/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt có địa chỉ tại tầng 2 số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Theo đó, công ty Trí Việt đã cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định nên đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 150 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. 

Ngoài ra còn có thêm hai Công ty khác cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt do những vi phạm liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán là: Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cổng Vàng: phạt 195 triệu đồng và Công ty cổ phần quản lý quỹ BVIM: phạt 145 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 25/10/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cổng Vàng có địa chỉ tại số 60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Công ty Cổng Vàng bị phạt 70 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu bao gồm Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Cùng với đó, Công ty bị phạt thêm 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Năm 2018, Cổng Vàng cho vay dài hạn đối với Công ty cổ phần Golden Gate Partner là cổ đông của công ty với số tiền là 29.149.342.000 đồng. Theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, đến thời điểm 31/12/2021, số dư khoản phải thu về cho vay dài hạn đối với Công ty cổ phần Golden Gate Partner là 14.749.342.000 đồng.

Ngày 28/10/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ BVIM có trụ sở chính tại tầng 18 Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt BVIM 85 triệu đồng vì đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Theo đó, Công ty cổ phần quản lý quỹ BVIM không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên website của Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

BVIM bị phạt tiếp 60 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính khi không ban hành đầy đủ các quy trình nội bộ và quy trình nghiệp vụ. Cu thể, Công ty cổ phần quản lý quỹ BVIM không ban hành quy trình tư vấn đầu tư chứng khoán; sổ tay định giá; quy trình về điều kiện, trình tự, thủ tục triệu tập, thể thức tiến hành họp và thông qua Quyết định tại Đại hội nhà đầu tư áp dụng chung cho các quỹ, Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán.

Tất cả Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tin Cùng Chuyên Mục