Công ty LDG thông qua chủ trương tái cơ cấu tài sản, dự án để trả nợ ngân hàng, đảm bảo nguồn tài chính

Giang Phạm

Về phương án cơ cấu tài sản, dự án bao gồm hợp tác với đối tác có năng lực tài chính để phát triển dự án; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của LDG, cổ phần sở hữu của LDG tại công ty con.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã ck: LDG) vừa thông qua thực hiện phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu hoặc công ty con đang sở hữu để giải quyết nhu cầu về tài chính của LDG phục vụ cho việc thanh toán các khoản nợ trái phiếu, nợ ngân hàng, đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án.

Cụ thể, tại Dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà do Công ty cổ phần Hải Duy làm chủ đầu tư; Dự án Khu chung cư lô C1 tại phường Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương do LDG làm chủ đầu tư và các tài sản, dự án khác thuộc công ty.

Về phương án cơ cấu tài sản, dự án bao gồm hợp tác với đối tác có năng lực tài chính để phát triển dự án; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của LDG, cổ phần sở hữu của LDG tại công ty con.

Giá trị xác định để hợp tác hoặc chuyển nhượng dự án, cổ phần không thấp hơn giá vốn được LDG ghi nhận.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị LDG uỷ quyền cho ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng và các công việc liên quan theo quy định.

Về bức tranh tài chính, trong nửa đầu năm 2023, doanh thu thuần của LDG ghi nhận 1,04 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 222,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 99% so với cùng kỳ.

Công ty LDG thông qua chủ trương tái cơ cấu tài sản, dự án để trả nợ ngân hàng, đảm bảo nguồn tài chính - Ảnh 1

Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh khi chỉ ghi nhận 52,6 triệu đồng, trong khi cùng kỳ là 63,8 tỷ đồng. Nguyên nhân do cùng kỳ Công ty nhận được khoản lãi chậm thanh toán 62,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí tài chính tăng đến 61,8%, lên 95,8 tỷ đồng. Kết quả sau khi trừ đi chi phí, LDG lỗ sau thuế 144,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 37,2 tỷ đồng.

Năm 2023, Đầu tư LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.448 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng. Như vậy, với việc ghi nhận khoản lỗ trong 6 tháng đầu năm 2023, Đầu tư LDG còn cách rất xa kế hoạch lãi 3,9 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2023, tổng tài sản của LDG ghi nhận tại 7.907 tỷ đồng, tăng 47 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Tổng nợ vay của LDG khoảng 1.302 tỷ đồng, chiếm hơn 16% nguồn vốn, trong đó dư nợ trái phiếu là 363 tỷ đồng, còn lại là vay từ ngân hàng.

Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/6 là 3.097 tỷ đồng, giảm 144 tỷ đồng so với hồi đầu năm; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 498,6 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục