Công ty Xây dựng 47 (C47) sắp phát hành 5,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng

Linh Mai

Dự kiến sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của C47 sẽ tăng từ 275 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 47 (mã CK: C47) vừa công bố nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021).

Theo đó, Công ty C47 dự kiến phát hành hơn 5,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng, tổng tỷ lệ là 20%.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán. Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với cổ phiếu thưởng, C47 cũng dự kiến phát hành hơn 2,75 triệu đơn vị, tỷ lệ 10%. Điều đó có nghĩa, mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được hưởng một quyền nhận cổ phiếu thưởng, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu thưởng mới.

Nguồn vốn thực hiện từ số dư quỹ đầu tư phát triển lũy kế theo Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán. Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (cổ phiếu thưởng) không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện cả 2 đợt phát hành dự kiến trong quý I-II/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Dự kiến sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của C47 từ 27,5 triệu cổ phiếu lên 33 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ 275 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục