ĐHĐCĐ 2024 của Bảo hiểm Quân đội (MIG): dự kiến lợi nhuận tăng 25%, mục tiêu lọt vào Top 4 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ

An An

MIG đặt mục tiêu lọt vào Top 4 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2024 và hướng đến Top 3 thị phần vào năm 2026.

Theo tài liệu biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC, mã ck: MIG), doanh nghiệp đã thông qua kết quả kinh doanh 2023 và định hướng phát triển giai đoạn 2024 - 2026.

Đặt mục tiêu lọt vào Top 4 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2024

Khép lại năm 2023, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 352 tỷ đồng, tăng trưởng 76%, hoàn thành 101% kế hoạch. 

Quy mô tổng tài sản MIG đạt 8.819 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. ROE đạt 14,1%. Các tỷ lệ quản trị chi phí ở mức kiểm soát với tỷ lệ kết hợp được kéo về mức 96,6%, giảm 1% so với cùng kỳ, tỷ lệ bồi thường thuộc mức trách nhiệm giữ lại khoảng 35%, giảm 1% so với năm 2022.

ĐHĐCĐ 2024 của Bảo hiểm Quân đội (MIG): dự kiến lợi nhuận tăng 25%, mục tiêu lọt vào Top 4 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ - Ảnh 1

Với kết quả kinh doanh trên, Đại hội cổ đông MIG đã thông qua chia cổ tức 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Theo đó, MIC dự chi hơn 172 tỷ đồng để trả cổ tức. 

Năm 2024, kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức từ những tác động bên ngoài và xu hướng đầu tư, tiêu dùng trong nước sụt giảm. 

Theo dự báo của Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm của các doanh nghiêp bảo hiểm ước đạt 243.472 tỷ đồng, tăng 7,19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 79.687 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh đó, Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm Quân đội đặt kế hoạch doanh thu bảo hiểm và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng 33% và 25% so với thực hiện năm 2023. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu 10% và hoạt động đầu tư theo hướng an toàn và hiệu quả.

ĐHĐCĐ 2024 của Bảo hiểm Quân đội (MIG): dự kiến lợi nhuận tăng 25%, mục tiêu lọt vào Top 4 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ - Ảnh 2

Bên cạnh đó, MIG đặt mục tiêu lọt vào Top 4 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2024 và hướng đến Top 3 thị phần vào năm 2026.

Để đạt được mục tiêu 2024, MIG định hướng cơ cấu doanh thu các sản phẩm theo hướng đẩy mạnh, tập trung khai thác các sản phẩm có hiệu quả và hướng đến tất cả nghiệp vụ đều nằm Top 3-5 của thị trường, tăng tỷ trọng doanh thu nghiệp vụ hàng hải và tài sản.

Bên cạnh đó, Công ty tăng tốc triển khai các nền tảng kinh tế số, gia tăng trải nghiệm khách hàng, cải tiến chất lượng dịch vụ, quản trị hiệu quả.

Tăng vốn điều lệ lên hơn 2.014 tỷ đồng

Năm 2024, Bảo hiểm Quân đội tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Cụ thể, MIG dự kiến phát hành thêm gần 28,8 triệu cổ phiếu với giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, Công ty sẽ phát hành gần 26 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 15% và 2,86 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

ĐHĐCĐ 2024 của Bảo hiểm Quân đội (MIG): dự kiến lợi nhuận tăng 25%, mục tiêu lọt vào Top 4 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ - Ảnh 3

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của MIG sẽ tăng thêm 287,6 tỷ đồng, từ 1.726 tỷ đồng lên hơn 2.014 tỷ đồng.

Tổng số tiền 287,6 tỷ đồng thu được từ 2 phương án phát hành trên sẽ được MIG sử dụng cho mục đích đầu tư tăng năng lực nhằm phục vụ cho việc ổn định, phát triển hoạt động kinh doanh (khoảng 100,5 tỷ đồng) và đầu tư tài chính (187 tỷ đồng).

Về quy định hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, trong khi cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm và gỡ dần tỷ lệ hạn chế qua các năm.

Cổ phiếu MIG tăng mạnh khi Pyn Elite Fund tăng sở hữu

Cổ phiếu MIC được đã ghi nhận một năm 2023 thành công khi thị giá tăng 45% kể từ cuối tháng 2 từ 13.020 đồng lên 18.900 đồng/cổ phiếu.

Công ty cho biết năm qua, cổ phiếu MIG tạo được sức hút với các cổ đông ngoại khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tăng từ 10% lên 17%, trong đó cổ đông lớn PYN Elite Fund liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu từ 5,29% lên 9,3%.

Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng những mối quan hệ này đã và sẽ tiếp tục mở ra cho Bảo hiểm Quân đội những cơ hội tăng trưởng và sinh lời lớn mà các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khác khó có thể tiếp cận được.

“MIG đặc biệt hưởng lợi rất nhiều từ thị trường chứng khoán hồi phục khi MIG năng động hơn nhiều các doanh nghiệp bảo hiểm khác trong việc đầu tư vào cổ phiếu thông qua uỷ thác đầu tư do MBCapital quản lý”, theo nhận định của Chứng khoán VNDirect.

Tin Cùng Chuyên Mục