Bảo hiểm Quân đội (MIG) phát hành 13 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Quỳnh Chi

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 130 tỷ đồng.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (mã CK: MIG) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông phát hành 13 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2020 vào ngày 21/6.

Với tỷ lệ phát hành 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được chuyển cho công đoàn Tổng công ty.

Giá trị phát hành theo mệnh giá là 130 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kết quả kinh doanh quý I/2021, MIG ghi nhận doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm đạt 5 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 47 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/6 cổ phiếu MIG đã có phiên giao dịch đột biến, đi ngược xu thế chung của thị trường khi tăng trần 6,9% đạt 19.350 đồng/cổ phiếu.

Đầu năm, MIG đã thông báo phiên giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vào ngày 21/1. Khối lượng niêm yết là 130 triệu cổ phiếu, tương đương với vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng. 

Bảo hiểm Quân đội được thành lập năm 2007 với ngành nghề chính là kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Đây là công ty con do Ngân hàng Quân Đội (Mã CK: MBB) nắm giữ 68,37% vốn. Nhóm quỹ MB Capital và JAMBF cũng sở hữu tổng cộng 6,51% vốn.

Tin Cùng Chuyên Mục